Virksomhedsordningen giver dig flere muligheder og fordele som selvstændig

Som selvstændig er der flere muligheder at vælge imellem når virksomhedsindkomsten skal beskattes. En af dem er virksomhedsordningen. For optimering af din skattesituation er det vigtigt, at du ved hvad der er bedst for dig. Hvad er der af muligheder, og hvori ligger dine fordele ved virksomhedsordningen? Vi tilbyder at give dig den rette viden og rådgivning.

Virksomhedsordningen er den selvstændiges mulighed for, i et lukket kredsløb, at drive egen virksomhed.

Principielt eksisterer der to ordninger, kapitalafkastordningen og virksomhedsordningen. Begge alternativer er ud over de muligheder som personskatteloven giver mulighed for.

Personskatteloven er for dem uden renter eller meget store og svingende overskud. I personskatteloven beskattes den selvstændige af virksomhedens overskud før renter. En kontant købt udlejningsejendom kunne være et simpelt eksempel herpå. Eller en mindre personlig virksomhed med små kapitalkrav, intet varelager og ingen igangværende arbejder, kan også være eksempel på en sådan virksomhed.

Virksomhedsordningens skattemæssige side

Virksomhedsordningen minder skattemæssigt i konstruktion om et selskab:

  1. Renter modregnes i virksomhedsresultatet.
  2. Indehaveren/aktionæren bliver beskattet af hævning/udbetalt løn.
  3. Det tilbageværende overskud beskattes med 25 %.
  4. Virksomheden må gerne investere i obligationer.
  5. Indehaveren kan modtage fri firmabil og fri telefon.
  6. Der må ikke lånes ud til eget selskab og eller nærtstående.
  7. Revisor kan fravælges.
  8. Sambeskatning.

Den skattemæssige forskel mellem de forskellige ordninger kommer frem omkring 30 % ordningen, opfyldningsordningen for selvstændiges pensionsindbetalinger. Denne ordning gælder til og med 2014. For alle andre er indbetaling til pensionsordninger ratepension og ophørende livrente, begrænset til kr. 50.000 fra 2012.

Det pudsige er, at det ikke er virksomheden der betaler pensionen. Det vil sige at, i virksomheden er pensionen en privat hævning, der begrænser størrelsen på det tilbageværende overskud der kan opspares i virksomheden ved betaling af en virksomhedsskat på kun 25 %.

Det samme gælder ophørspensionen. Overskuddet i virksomheden går til beskatning hvis det hæves. Det er derfor vigtigt, at finde frem til den mest lempelige håndtering af en indbetaling til ophørspension. Ophørspensionen er under visse forudsætninger mulig at anvende hvis virksomheden drives i et selskab.

Andre fordele ved virksomhedsordningen

  1. Overskud der modsvares af rente af virksomhedens positive kapitalafkastgrundlag, beskattes som rente af dette grundlag, med en rentesats der fastsættes efter bestemte regler.
  2. Virksomhedsordningen kan opretholdes efter salg af virksomhed hvis en ny overtages i det første indkomstår efter at den oprindelige virksomhed er ophørt.

Hvornår selskabsdrift er bedst
Juridisk hæfter ejeren for alt omkring den personlige virksomhed. Derfor er selskabsdrift relevant, hvis der er mulighed for store kapitaltab med efterfølgende personlig konkurs til følge. Det er i den forbindelse vigtigt, at det er aftalt, at den personlige ejer af selskabet ikke har påtaget sig personlig kaution over for selskabets bank og eller øvrige kreditorer.

Rådgivning til optimale forhold for dig
Det er vort mål, med rettidig omhu, at sørge for maksimal udnyttelse af virksomhedsordningen, herunder løbende at vurdere fordele og ulemper ved omdannelse af den personlige virksomhed til et selskab. Igen gør skattelovene det muligt, lempeligt ved brug af ”Lov om skattefri virksomhedsomdannelse”, at omdanne den personlige virksomhed skattefrit til et selskab.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan