Start af virksomhed det kan blive dyrt, hvis du ikke her den nødvendige viden

I forbindelse med start af virksomhed, er det vigtigt at have et grundigt kendskab til den lovgivning som den påtænkte virksomhed skal efterleve. Det er ledelsens ansvar at al lovgivning overholdes, og det er ledelsen der straffes for eventuelle overtrædelser. Desværre er der megen lovgivning som er kompleks, hvilket dog ikke nedsætter straffen. Få den rigtige start med den rigtige rådgivning, dårlig rådgivning kan blive rigtigt dyrt. Tør du satse?

Den største økonomiske straf som en ny virksomhedsejer kan få, vil ofte være, dét ikke at have fået den rigtige vejledning og rådgivning ved start af virksomheden. Ved start af virksomhed, er det vigtigt at få klarlagt forventningerne til virksomheden, således at muligheder i skatte- og selskabslovgivningen udnyttes bedst muligt. Det kan blive rigtig rigtigt dyrt ikke at strukturere sin virksomhed på den meste hensigtsmæssige måde.

Vi hjælper med start af virksomhed og er specialister i rådgivning til iværksættere. Vi stifter selskaber og er behjælpelige med udarbejdelsen af standardiserede selskabsretlige dokumenter, herunder vedtægter, stiftelsesdokumenter, aktionærfortegnelser, direktørkontrakter m.v. Vi rådgiver endvidere om optimering af skatteregler og risikoafgrænsning ved start af virksomhed.

 

Start af virksomhed: Virksomhedsform

Ved start af virksomhed, er det vigtigt at gøre sig klart, hvilken virksomhedsform virksomheden skal etableres i. Ved stiftelse af et selskab, kan der fortages en begrænsning af éns ansvar, hvilket dog stiller krav til kapital. Hvis virksomheden ikke er overskudsgivende i en opstartsfase, er det måske mere hensigtsmæssigt at drive virksomheden i en anden form. Er man alene eller der er flere virksomhedsejere, er der også flere muligheder.

Kontakt os, og vi er behjælpelige med en god og rigtig start.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan