Skatteregnskab – Overholder du ikke reglerne til skatteregnskabet kan du blive straffet hårdt!

Et skatteregnskab overholder gældende skattelovgivning. Vore revisorer sørger yderligere for, at udnytte og optimerer skattereglerne på kort og lang sigt.

Skatteregnskabet er sjældent en integreret del af virksomhedsbogholderi, da principperne for opgørelsen af den skattepligtige indkomst ofte er ganske forskellige fra de regnskabsprincipper som danner grundlag for økonomistyringen af virksomheden.

Der er dog krav til udarbejdelse af skatteregnskabet som nødvendiggør overvejelser om etablering af registreringsrutinerne i din virksomheden, så dataene er tilgængelig, når skatteregnskabet skal udarbejdes. Der er derfor vigtigt med den rette professionelle sparring og rådgivning når virksomhedens registreringsrutiner etableres.

Selvom skatteregnskabet først skal indsendes til myndighederne efter anmodning, er der krav om udarbejdelse og opbevaring af skatteregnskabet i mindst 5 år. Skattelovene er ekstremt komplekse og overtrædelse af lovene sanktioneres ganske hårdt. Reglerne er ikke altid klare hvorfor der ofte er grå zoner, hvor der er usikkerhed om, hvorledes myndighederne og domstolene forstår reglerne.

De færreste virksomheder ønsker at betale for meget i skat og ønsker derfor at bruge skattereglerne konstruktivt til at betale den påkrævede skat men ikke mere. Det medfører at flere virksomheder ofte bevæger sig i den grå zone, hvilket stiller øgede krav til Skatteregnskabet og til rådgivningen herom.

Skatteregnskabet: Kravene

Som udgangspunkt skal skatteregnskabet indeholder følgende:

  • Opgørelse af den skattepligtige indkomst
  • Specifikationer til årsregnskabet
  • Specifikationer til skattemæssige dispositioner
  • Forklaringer til anvendelse og forståelse af skattelovgivningen
  • Lønafstemning

Derudover består skatteregnskabet af forskellige yderligere oplysninger som Skat kan efterspørge efter anmodning, men som ikke er fast defineret, herunder specifikationer af lagre, igangværende arbejder, tilgodehavender, afkast på værdipapirer m.v.

Få professionel sparring og rådgivning til sikring af overholdelse af kravene, men også for at sikre at du ikke snyder dig selv.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan