Skatterådgivning - Det er vigtigt at få professionel skatterådgivning

Optimering af dine skattemuligheder er vigtig, og noget man sjældent kan klare selv, da skattereglerne ændrer sig hele tiden. Med vores skatterådgivning risikerer du ikke store og unødvendige skattebetalinger. Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening.

Ganske simpelt er der den grundlæggende gode grund til at få foretaget en skatterådgivning, at Danmark har et af verdens højeste skattetryk. Skat er et stort og vigtigt område af din økonomiske livssituation, og skatterådgivning er essentiel. Det er derfor naturligt at stille sin skatterådgiver et spørgsmål om skattekonsekvenserne af en påtænkt disposition, og de muligheder der er, for at afværge/mindske de mulige skattekonsekvenser.

De rejste spørgsmål der lægger op til en skatterådgivning, kunne meget vel være følgende:

 1. Hvordan slipper jeg billigst muligt skattemæssigt igennem med at sælge min virksomhed?
 2. Hvordan kan jeg overdrage mine virksomheder skattemæssigt billigst muligt til dem der skal overtage virksomheden.
 3. Kan jeg bruge successionsreglerne?
 4. Har jeg tilstrækkelig pensionsopsparing til alderdommen?
 5. Hvordan kan jeg spare op til opstart af ny virksomhed.
 6. Hvilke skattemæssige muligheder har jeg som iværksætter?
 7. Hvordan får jeg finansieret min virksomhed?
 8. Behøver jeg at betale skat af opsparet overskud når jeg sælger min virksomhed?
 9. Kan jeg sælge mit dejlige parcelhus med den store grund skattefrit?
 10. Kan jeg med fordel anskaffe mig et Holdingselskab?
 11. Kan jeg sælge den lejlighed jeg har lejet ud til min familie skattefrit?
 12. Skal jeg hæve udbytte ud eller skal jeg hæve mere i løn?
 13. Hvordan udnytter jeg selskabets skattemæssige underskud bedst muligt?
 14. Skal jeg give mig selv fri firmabil?
 15. Kan der være tvivl om de skattemæssige konsekvenser, eller bør jeg tage et bindende ligningssvar.

Listen over mulige spørgsmål kan fortsætte ubegrænset, dette er blot et udpluk af typiske spørgsmål fra vores mange kunder, der gerne vil have en aktuel skatterådgivning.

Kontakt os med lige dét spørgsmål du har på sinde, og vi vil hjælpe dig med en skatterådgivning, for at optimere din specifikke situation.

Skatterådgivning kan fx afklare om man i en given situation, ved diverse påtænkte dispositioner, helt kan eliminere skatten. Der kan være situationer, hvor dette kan lade sig gøre, hvis det gennemføres i den rigtige rækkefølge. I andre situationer kan skatten udsættes og i atter andre kan det præciseres hvad det koster at gennemføre en skattemæssig disposition.

Skatterådgivning kan være en stor økonomisk besparelse for dig.

Skatterådgivning til dig

Skatterådgivning til dig, indebærer ydermere den service, at vi ikke sidder og venter på spørgsmålene. Som aktiv skatterådgiver prøver vi altid at foregribe begivenhedernes gang og løbende rådgive vore kunder, så de bedst muligt kommer igennem den skattemæssige skærgård uden forlis og med stor økonomisk gevinst til følge.

Vi er her for at hjælpe dig, klik her til højre og du er begyndt vejen til skatterådgivning og økonomisk gevinst.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan