Skatteoptimering – Udnytter du alle dine muligheder i forhold til SKAT?

Vort skattesystem indeholder mange lempelsesregler der, korrekt udnyttet, kan give store besparelser i livsskatten hvilket er en god måde at skatteoptimeringer på. Ved livsskatten forstås samtlige skatter, herunder avanceskatter, som en skatteyder betaler fra vugge til grav.

Skatteoptimering af dine muligheder er meget vigtig for dig da det giver dig et meget større rådighedsbeløb. Ved korrekt rådgivning undgår du store og unødvendige skattebetalinger. Vi sætter en ære i at hjælper dig med skatteoptimering så du opnår store besparelser og øget indtjening.

Skatteoptimering kan hjælpes på vej, ved at sætte en række delmål at navigere efter. Delmålene kunne være:

 • Aldrig befinde sig der hvor man skal betale topskat
 • Udnytte bundfradrag, herunder personfradrag fuldt ud
 • Udnytte skattemæssigt fradragsberettigede pensionsordninger
 • Udnytte reglerne om ophørspension
 • Udnytte fradragsmulighederne ved etableringskonti og iværksætterkonti
 • Fordeling af indkomst mellem selskab og person.

Andre relevante forhold til skatteoptimering:

 • Etablering af holdingselskab
 • Altid udnytte den lave sats ved indeholdelse af udbytteskat
 • Gennemførelse af skattemæssige dispositioner i den rigtige rækkefølge
 • Flytte skatten maksimalt fremad i tid, i håb og eller tro på at den danske marginalskat vil falde over tid
 • Sikre sig ved bindende ligningssvar, at påtænkte skattemæssige dispositioner ikke bliver dyrere end forventet
 • Omlægning af formuen, herunder indfrielse af gæld.
 • Anvendelse af virksomhedsskatteordningen og eller kapitalafkastordningen

 

Ligeledes andre muligheder for skatteoptimering er:

 • Udnytte successionsreglerne ved generationsskifte.
 • Udnytte reglerne for henstand med skat af ejendomsavancebeskattede ejendomme.
 • Udnytte underskud.
 • Udnytte lov om skattefri virksomhedsomdannelse.

 

Listen er ikke udtømmende når vi taler om skatteoptimering, men viser trods alt at mulighederne er mangfoldige når skatten skal optimeres på kort og eller lang sigt. Vi tager gerne et møde og belyser dine muligheder for skatteoptimering med dig.

Skatteoptimering: Optimale forhold

Skatteoptimering handler bl.a. om, at mange skattemæssige dispositioner kræver god likviditet og en fornuftig adfærd. I vort løbende samarbejde gør vi meget ud af, at tale og rådgive om disse forhold. Mange af de økonomiske dispositioner kræver penge herunder god likviditet:

 • Pensionsindbetaling
 • Opsparing i personlig virksomhed kræver likviditet til betaling af selskabsskat.
 • Indbetaling på etableringskonto eller iværksætterkonto kræver likviditet til indskuddet. Indskuddet der er lig med fradraget skal foretages på en indlånskonto i en bank.
 • Den fornuftige adfærd består i at begrænse privat forbrug herunder private hævninger i en selvstændig virksomhed mest muligt.

Både på kort og på lang sigt foretager vi derfor i samråd med vore klienter individuel skatteoptimering. En skatteoptimering der er individuelt sat sammen og specifikt tilpasset klientens og eventuel ægtefælle/samlevers personlige forhold.

For hjælp til din skatteoptimering nu, klik her til højre.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan