Skatteberegning - Det er vigtigt at få professionel rådgivning i Skat

Skatteberegning er matematisk fastlagt og følger gældende skattelovgivning og overgangsregler. Er skatteberegningen korrekt anvendt, har du kontrol med, at beløbene i selvangivelsen er optimalt sammensat. Dvs. at Skat over Topskattegrænse ved beskatning af personlig indkomst med ca. 56 % er sat til lavest mulige beløb samt og at alle yderligere beløbsgrænser er udnyttet optimalt.

For de fleste skatteydere er slaget kørt når de når frem til skatteberegningen. Der kan ikke disponeres yderligere. Men det er ikke rigtigt!

I Revisorfællesskabet laver vi en foreløbig skatteberegning i god tid inden indkomstårets udgang. Typisk bruger vi disse beregninger til at vurdere om der er behov for tiltag omkring vores kunders slutskat. Det kan være i en vurdering af om der i forbindelse med slutskattens størrelse skal gøres noget.

Typisk ved større indkomster end forventet, vil der være behov for en vurdering af om der skal foretages yderligere pensionsindbetalinger til nedbringelse af årets slutskat. Specielt for selvstændige er en sådan vurdering aktuel, for de kan fortsat tegne op til 30 % af deres personlige virksomhedsindkomst i en rateforsikring med skattemæssigt fradrag til følge.

I disse krisetider er det ligeledes ofte aktuelt at følge op på om specielt selvstændige betaler for meget i skat. I en periode med dårlig likviditet, er det vigtigt i størst muligt omfang at begrænse de private hævninger. Betaling af personlig skat i henhold til en forskudsskatteopgørelse, er en privat hævning.

Måske kan forskudsopgørelsen ændres så der efter ændringen skal betales mindre skat eventuelt ingen skat. Måske er der i forskudsskat betalt så meget i skat, at det kan betale sig at begære den i henhold til skatteberegningen for meget betalte skat retur. Det luner i en trængt periode godt på kassekreditten.

Skatteberegningen er også nødvendig for at sikre at overgangsregler er håndteret korrekt af Skat.

Skatteberegning gennemføres også, for at kalkulere effekten af mulige dispositioner.

Der kan således være mange årsager til at gennemføre en skatteberegning inden en større disposition træffes:

  1. Tidsmæssig placering af et køb eller anden større investering.
  2. Tidsmæssig placering af et salg af fast ejendom, salg af andre større aktiver, salg af del af virksomhed og eller hele virksomheden.
  3. Vurdering af om budgettet giver plads til et fornuftigt privatforbrug efter skat ved køb af fast ejendom til beboelse, herunder enfamilieshuse, andelslejligheder, ejerlejligheder osv.
  4. Effekten af etableringskonti og iværksætterkonti på kort og på lang sigt.
  5. Den skattemæssige effekt af virksomhedsomdannelse. Skal den være skattefri og eller skattepligtig.
  6. Vurdering af fraflytterbeskatning inden den gennemføres.
  7. Vurdering ved planlægning af generationsskifte. Skal successionsreglerne bringes i anvendelse.
  8. Hvordan skal avancen håndteres ved virksomheds ophør. Kan vi anvende reglerne om ophørspension, og kan det betale sig?

Der er givet langt flere planlagte og eller gennemførte handlinger der medfører at en skatteberegning bør gennemføres. Derfor er det en god ting altid at spørge os i god tid inden at en større skattemæssig disposition gennemføres.

Det betyder også, at effekten af den skattemæssige disposition, for kr. 300 i udgift, kan fikseres i 5 år ved at indhente et bindende ligningssvar på den påtænkte disposition. Det vil sige er skatteborger og eller revisor det mindste i tvivl om en dispositions skattemæssige konsekvenser, kan et bindende ligningssvar indhentes og den skattemæssige beregning nu gennemføres på de nu kendte skattemæssige konsekvenser.

Derfor, spørg altid os inden du træffer større økonomiske beslutninger, Det kan give endog meget store besparelser i slutskatten.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan