SKAT – Udnytter du alle dine muligheder i forhold til SKAT?

Optimering af dine skattemuligheder er vigtig specielt når du påtænker nye dispositioner. Skattereglerne ændrer sig hele tiden og uden den rette viden og  rådgivning risikerer du store og unødvendige skattebetalinger. Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening.

Skat er i dag en følge af de fleste dispositioner vi foretager hver dag. Kun på ganske få områder er du fortsat fri for skat, når du foretager en disposition. I enkelte tilfælde skal visse betingelser endda være opfyldt for at du kan påberåbe dig skattefrihed af den gennemførte transaktion.

Det vil sige at du ikke kan gennemføre transaktionen uden at du forinden har undersøgt om du opfylder betingelserne for at kunne sælge skattefrit.  Her kan vi hjælpe dig hele vejen igennem med kyndig vejledning mht. skat. For rådgivning af din situation indenfor skat, se kontaktformularen på denne side.

Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening
Vi sætter en ære i at vide alt om skat, så er du i tvivl om en regel er gældende eller ej, så spørg os. Vi ved det, eller kan få bekræftet om der er kommet ny skattelovgivning og eller skattepraksis.

Det hele hænger sammen. Har din virksomhed fuldstændig styr på bogholderiet? Kender du alle de enkelte transaktioner? Er bilagsfangsten total? Er du 100 % sikker på, at I udnytter alle mulighederne ift. at opgøre virksomhedens skattemæssige resultat? Har din virksomhed valgt løbende overvågning, som vi altid tilbyder vore kunder, vil der sjældent, eller aldrig, opstå skattemæssige chok for virksomhedsejeren.

Mange skattemæssige problemer kan forhindres via rettidig omhu, der er en grundsten i vor politik på skatteområdet. Vi sætter en dyd i at optimere skatten for vores kunder, så de opnår størst mulig skattefradrag – derved kan vi bidrage til at øge din indtjening efter skat. Kontakt os og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi kan belyse nogle af dine muligheder indenfor skat.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan