Selskabsret – Udnytter du alle dine selskabsretlige muligheder?

Selskabsret omfatter lovgivning og retspraksis vedrørende styring af selskaber. Dette omfatter såvel opstart, drift og lukning af et selskab. Revisors rolle er her rådgivning omkring gældende selskabsret, primært i forhold til selskabets regnskabsaflæggelse, men også i forhold til opstart og lukning af selskaber. Vore revisorer kan hjælpe dig med optimering af dine selskabsretlige forhold.

At opstarte et selskab er en positiv beslutning, og at få gjort det på den rigtige måde, og komme godt fra start af, er af afgørende betydning. Ligeså væsentligt et det, at få lukket et selskab ordentligt – hvis det kommer der til – så selskabsejeren kan komme godt ud af det, på en god måde.

Selskabsretten er omstændig, og at styre et selskab sikkert igennem junglen af udfordringer, ikke mindst i hverdagens daglige drift med bl.a. regnskabet, kræver ekspertise – men det er en investering værd.

Selskabsret: Opstart, drift og lukning

Selskabsretten har fokus på 3 hovedområder, som er opstart, drift og lukning af et selskab.


1. Opstart
Revisor bistår ofte med sin selskabsretlige viden, ved stiftelse af selskaber herunder rådgivning om ejerforhold og gennemførelse af registrering af et nyt selskab.

2. Drift
Den løbende drift af et selskab fordrer et betydeligt selskabsretligt kendskab til den gældende lovgivning og her bistår revisor som virksomhedens daglige rådgiver med den løbende rådgivning. Det kan f.eks. være rådgivning som omfatter bestyrelsesforhold, skifte af direktør, regnskabsaflæggelse, løbende intern rapportering, kontrol af omkostninger, selvangivelse, budget, låneansøgning, skatteforespørgsler m.m.

3. Lukning
Selskabsretten omfatter således tillige hvis et selskab skal lukkes.Selskaber kan lukkes ved likvidation, konkurs eller tvangsopløsning:

  • Likvidation anvendes når virksomheden har en positiv egenkapital.
  • Konkurs anvendes, når virksomheden har en negativ egenkapital, og
  • Tvangsopløsning anvendes, når virksomheden er uden aktiver og gæld.

Revisors selskabsretlige rådgivning omfatter normalt planlægning og gennemførelse af likvidation eller tvangsopløsning, mens kurator normalt bistår i en konkurs.

Hvis du har brug for hjælp og rådgivning i forbindelse med selskabsret, er du i gode hænder hvis du kontakter os. Vi tager gerne et uforpligtigende møde med dig først, hvis du har brug for det.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan