Revisor: Udnytter din revisor alle dine muligheder optimalt?

Som selvstændig er der flere muligheder at vælge imellem når virksomhedsindkomsten skal beskattes. En af dem er virksomhedsordningen. For optimering af din skattesituation er det vigtigt, at du får den rette rådgivning. Hvad er der af muligheder, og hvori ligger dine fordele ved virksomhedsordningen? Vi hjælper dig sikkert gennem denne beslutningsproces.

Det er vigtigt at din revisor har dyb indsigt i følgevirkningerne af dine økonomiske dispositioner.

Din revisor er din sparringspartner i alle økonomiske forhold.  Som godkendt statsautoriseret revisor kan vi hjælpe dig hele vejen igennem med kyndig vejledning og rådgivning så du får den bedste økonomi ud fra din nuværende situation.

Revisors arbejdsområder

Udover revision varetager revisor typisk rådgivning og assistance inden for følgende områder:

  1. Økonomisk rådgivning
  2. Generationsskifte
  3. Iværksættere
  4. Investeringsrådgivning
  5. Økonomisk rådgivning
  6. Selskabsret

Din revisor er din tillidsrepræsentant

Din revisor er den væsentligste bindeled til al form for økonomisk rapportering mellem det offentlige og din virksomhed (og dig personligt).

En revisor er ikke altid et kvalitetsstempel som sikre dig den rette økonomiske rådgivning. En skal vælge en revisor som besidder den nødvendige erfaring til rådgivning vedr. alle former for økonomisk rapportering samt til rådgivning vedr. virksomhedens økonomiske funktioner.

Reglerne indenfor skat, regnskab og bogføring ændrer sig hele tiden det kræver et løbende opdateret og indgående kendskab, som det kan være svært og tidskrævende for menig mand at navigere rundt i. For at du kan sidde med de bedste kort på hånden, vil vi råde dig til altid at spørge os, når du har en given disposition, inden dispositionen uigenkaldeligt gennemføres. Det kan betyde store tab for dig hvis du ikke kender alle mulighederne.

Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening
Vi er som statsautoriserede revisorer autoriseret til at afgive erklæringer vedr. økonomisk rapportering mellem det offentlige og virksomheden samt mellem virksomheder. Ligeledes er vi forsikret hvilket giver dig den størst mulig sikkerhed.

Som statsautoriserede revisorer er vi underlagt obligatorisk efteruddannelse, hvilket sikrer at vi er ajour med den nyeste lovgivning og praksis. Vi er endvidere underlagt offentlig kvalitetstilsyn.

Som revisorer arbejder vi sammen både nationalt og internationalt. Vi er desuden som revisorer med i Kreston Danmark som har ca. 400 medarbejdere og i Kreston International, som har ca. 20.000 medarbejdere.

Vigtige spørgsmål du stiller dig selv nu:

  • Har din virksomhed fuldstændig styr på bogholderiet?
  • Er bilagsfangsten total?
  • Er du 100 % sikker på, at I udnytter alle de økonomiske muligheder som sikrer det bedst mulige resultat?

Mange økonomiske problemer kan forhindres via rettidig omhu, der er en grundsten i vor politik som statsautoriserede revisorer.

Vi sætter en ære i at vide alt om dine økonomiske muligheder
Er du i tvivl om en regel er gældende eller ej, så spørg os. Vi ved det eller kan få det bekræftet gennem vore samarbejdspartnere. Vi sætter en dyd i at optimere økonomien for vores kunder, så de opnår størst mulig udbytte – derved kan aktiv indsats bidrage til at øge din indtjening. Kontakt os og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi kan belyse nogle af dine økonomiske muligheder.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan