Regnskabsassistance - Har du resourcer og kompetencen til at lave et korrekt regnskab, eller har du egentlig brug for assistance?

Vor regnskabsassistance omfatter alt fra bogholderi til assistance med opstilling af årsregnskab og budgetter. Så kan du koncentrere dig om din kerneforretning!

Regnskabsassistance, bogholderi og administrative opgaver fylder ofte meget i den mindre virksomhed og tager, derfor ofte vigtig tid fra ejeren. Ved at out source disse opgaver til os, frigives vigtig tid til kerneforretningen. Vi er eksperter i regnskabsassistance og bogholderi og kan dermed sikre dig, at du har et retvisende beslutningsgrundlag, samt er ajour med gældende praksis og lovgivning.

De administrative byrder for mindre virksomheder er, på trods af politisk vilje her i mod, stigende. Oveni er overtrædelse af de administrative krav skærpet betydeligt over de senere år. Det er derfor vigtigt at selv mindre virksomheder bruger dygtige professionelle rådgivere til regnskabsassistance, til at sikre, at kravene bliver overholdt. Det giver derfor god mening at out source regnskabsassistancen til os.

Ved en out ourcing til os, vil virksomheden sikre, at der er etableret et velfungerende bogholderi der generer de nødvendige økonomiske data til at styre virksomheden.

Vi er eksperter i bogholderi og regnskabsassistance, hvor vi tager os af alt fra grundregistrering af bilag, betaling, lønbogholderi, debitor- og kreditorstyring til controlleropgaver og anden regnskabsassistance.

>Regnskabsassistance: Administrative opgaver

Ved at out source bogholderiet til os, sikrer du dig at bogføringsloven er overholdt, og at gældende afgifts- og skattelove bruges på en konstruktiv måde, og at der samtidig ikke sker overtrædelser. Med regnskabsassistance fra os, vil du minimere risikoen for, at du får bøder og du vil få frigivet tid til at fokusere på din kernekompetence i din virksomhed. På den måde kan det betale sig, at tage imod vort tilbud om regnskabsassistance.

Du får endvidere professionel økonomiske sparring og anden nødvendig regnskabsassistance, til at sikre dig et retvisende økonomisk beslutningsgrundlag i din dagligdag. En regnskabsassistance der sikrer dig de bedste vilkår, fordi vi har styr på hvad der kan gavne dig af muligheder.

Er du interesseret, så kan vi give dig et tilbud på regnskabsassistance, enten som en fuld outsourcing af hele jeres regnskabsdel, eller som enkelte dele af dine administrative byrder. Vi tager gerne et uforpligtende møde først, hvis du er i tvivl.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan