Regnskab – Måler dit regnskab de rigtige og de vigtigste forhold?

For både det løbende perioderegnskab og det årlige årsregnskab, er det vigtigt at få struktureret de data som ligger til grund for regnskaberne, således at de måler de forhold som er vigtige i såvel afrapportering til ledelsesorganer og myndigheder, men i særdeleshed for de beslutninger som skal tages af forretningsmæssig karakter. Vi kan hjælpe dig med optimere dit regnskab.

Vi hjælper med at kortlægge de, for din virksomhed, vigtigste måleparametre, således at dine registreringer bliver tilrettelagt på en, for dit regnskab, hensigtsmæssig måde. Alt for mange virksomheder har ikke fået professionel sparring her omkring, og udarbejder derfor regnskaber med fokus på afrapportering til myndighederne. Et regnskab er dog meget mere end det, og bør udarbejdes med fokus på at danne et optimalt beslutningsgrundlag,

Regnskab til myndighederne

Uanset virksomhedsstørrelse, virksomhedsform med videre skal alle virksomheder årligt aflægge et årsregnskab, som sædvanligvis skal udarbejdes efter Årsregnskabsloven. De fleste virksomheder skal i tilknytning hertil udarbejde et skatteregnskab til Skat.
Derudover skal alle momspligtige virksomheder løbende udarbejde et momsregnskab

Der er restriktive formkrav til udarbejdelsen af alle de disse regnskaber og det er ledelsens ansvar at disse formkrav efterleves. Overtrædelse af kravene medfører betydelige bøder til ledelserne. Vi hjælper vore kunder med at efterleve disse krav til regnskaberne og samtidig sikre optimal fradrag med mere.

Særlige regnskaber

For enkelte virksomheder vil der være særlige krav til regnskabsudarbejdelsen. Således vil der for nogle virksomheder, primært børsnoterede, være krav om anvendelse af internationale regnskabsprincipper, IFRS. Dette er vi naturligvis også behjælpelige med.

Andre virksomheder skal aflægge regnskab overfor brancheforeninger, andre organisationer eller overfor medlemmer. Der kan være særlige krav herfor.

Vi kan hjælpe dig med at få styr på det hele.

Grundlaget for regnskabet

Regnskabsgrundlaget er som udgangspunkt bogholderiet. Her struktureres den løbende bogføring og registrering af virksomhedens ressourcer. Det er vigtigt at denne er gennemtænkt, således at regnskabsgrundlaget er retvisende, således at der tages de rigtige beslutninger. Vi hjælper med at etablere et velfungerende regnskabsgrundlag.

Klik i boksene til højre for genvej til at blive kontaktet af os.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan