Opstart af virksomhed – Kom stærkt fra din opstart!

Opstart af virksomhed kræver mange afgørende beslutninger, og investering af rådgivning kan være altafgørende for din virksomhed. Revisorfællesskabet har kompetencer til at hjælpe dig igennem disse processer, så du får det bedste ud af din opstart af virksomhed. På denne måde kan du koncentrere dig om lige præcis dét du er god til.

 Opstart af virksomhed har mange forhold der skal besluttes omkring. Et af de første valg der skal træffes, gælder hvilken virksomhedsform der passer bedst til dine behov. Det kan bl.a. besluttes på baggrund af hvilken kapital man har til rådighed, og hvilket risiko-niveau man vil acceptere.

Der er flere virksomhedsformer at vælge mellem ved opstart af virksomhed, overordnet kan det inddeles i, at virksomheden kan være personligt ejet eller den kan drives som et selskab (aktie- eller anpartsselskab). De forskellige former har forskellige konsekvenser og muligheder. Den afgørende forskel ligger i, om der er en juridisk og økonomisk opdeling mellem virksomheden og den der driver virksomheden.

Forskellen ligger således i, hvorledes man hæfter for gælden i virksomheden, og hvilke krav der er til regnskabet i virksomheden. Vælger du den personligt ejede virksomhed ved opstart af virksomhed, hæfter du personligt med alt du har (også eventuel ægtefælles værdier), er virksomheden drevet som et selskab hæftes der begrænset, dvs. med den formue der er oparbejdet i virksomheden (egenkapitalen).

Med de forskellige virksomhedsformer der vælges ved opstart af virksomhed, vil der også være forskellige virksomhedsoplysninger der vil være tilgængelige i det offentlige forum, og valget kan have betydning for skattebetalingen.

Efter opstart af virksomhed og når din virksomhed når en vis størrelse (typisk større end hvad ejeren kan overkomme alene, eller hvis risikoen bliver for stor), vil det almindelig vis være anbefalelsesværdigt at vælge selskabsformen. Er din virksomhed et selskab, skal regnskabet være offentligt tilgængeligt og skal revideres af en revisor.

Ved opstart af virksomhed træffer man således et valg af virksomhedsform som noget af det første, det er dog et valg der kan træffes om, på et senere tidspunkt, hvis det er dét man vil. Vi vil kunne råde dig igennem, hvad der er det bedste for din opstart af virksomhed.

Registrering og krav til opstart af virksomhed

Opstart af virksomheder skal følge de generelle love og regler for virksomheder. Bl.a. kræver det en registrering hos Erhvervsstyrelsen. Ved registrering af opstart af virksomhed får du et CVR-nummer, som senere hen skal anføres dine fakturaer. Registreringen skal ske senest otte dage efter opstart af virksomhed.

Ved opstart af virksomhed skal man fx forholde sig til virksomhedsskatteloven og der skal registreres for moms, lønsumsafgift, ansatte, import og eksport, hvis man har dette.

Har du ansatte skal du tillige registreres som arbejdsgiver, hvilket skal ske otte dage før opstart af virksomhed. Hvis du først får ansatte efter opstart af virksomheden, så skal registreringen ske senest otte dage efter, at du har udbetalt løn første gang.

Ved opstart af virksomhed er det også vigtigt at huske, at du skal forskudsregistrere virksomhedens resultat, dvs. det overskud eller underskud der er.

Det kan være omkostningsfuldt at misse noget i mængden af regler og krav ved opstart af virksomhed. Derfor kan det betale sig at få rådgivning og hjælp.

Hvis du vælger dette, kan vi hjælpe dig. Vi hjælper til besparelser og en bedre indtjening ved opstart af virksomheder.  Kontakt os og fortæl hvad dine behov er, vi tager gerne et uforpligtende møde først.

Regnskab og bogføring ved opstart af virksomhed

Ved opstart af virksomhed skal du være klar over, at du har pligt til at føre kasseregnskab over din virksomheds udgifter og indtægter ifølge bogføringsloven. Bogføringen skal udarbejdes på dagligt plan, hvis der er købs- og salgs-aktivitet så ofte. Derfor skal der ved opstart af virksomhed oprettes det der hedder en kontoplan, en liste med konti, hvor hver konto dækker over et præcist område, eksempelvis kasse, bank, varekøb, varesalg, transport, kontorartikler, moms osv.

Denne bogføring er bl.a. grundlaget for at få udarbejdet et momsregnskab og et årsregnskab.

 

Regnskabsarbejdet er enten noget du selv, som opstarter af virksomhed kan udføre, du kan også få en medarbejder, en ægtefælle eller samlever til at udføre bogføringen, og så kan du også vælge at lade professionelle revisorer tage denne dont, for at lade dig selv være fokuseret på din kernekompetence.

Ved at overlade det til professionelle, er du sikker på at alle forhold er i orden, og at du ikke pludselig står med uventede betalinger eller andre kritiske forhold du skal tage dig af, som man ikke just har brug for i forbindelse med opstart af virksomhed. Èn af de ting man bl.a. skal være opmærksom på er, at man har pligt til at gemme sine grundbilag i 5-10 år efter indkomstårets udløb.

Vigtigt er det dog at være klar over, ved mangfoldigheden af udfordringer og krav ved opstart af virksomhed, at det altid er dig som virksomhedens ejer, som er endeligt ansvarlig, her i blandt med regnskab og bogføring. Derfor er det så vigtigt at der er fuldstændigt styr på at krav og regler bliver overholdt og indfriet.

Vi er eksperter i opstart af virksomhed, og kan hjælpe dig trygt gennem det hele. Ring hvis du er tvivl om noget ved opstart af virksomheden. Hvor meget du vil bruge os, er helt op til dig og dine behov og muligheder, du kan overlade det hele eller blot dele af bogføring, regnskab og øvrig rådgivning i forbindelse med opstart af virksomhed.

Det er væsentligt at komme godt fra start af.

Revisorens hjælp til opstart af virksomhed

Ved opstart af virksomhed kan vi rådgive i forhold til alle praktiske forhold. Vi kan hjælpe med at holde hele overblikket, så det bliver nemmere for dig at træffe de rette beslutninger.

Specifikt kan vi fx råde dig i forbindelse med lån. Der findes mange forskellige former for lån og tilskud til opstart af virksomhed, og vilkårene er forskellige. Normalen er, at der skal betales skat af tilskud, der findes dog særregler. Her er det vigtigt at du søger rådgivning hos revisor, angående hvilke skatteregler der gælder for de lån eller tilskud du får ved opstart af virksomhed, så du ved hvad du har at gøre med, og så du får gjort tingene korrekt.

Af låne-muligheder ved opstart af virksomhed, kan man også tænke i Business Angels og venturekapital. Ventureselskaber kan være interesserede i at finansiere din opstart af virksomhed, hvis der er udsigt til stor indtjening. Så er der diverse innovationsmiljøer der kan finde på at støtte en unik idé til opstart af virksomhed.

Hvis man går med planer om opstart af virksomhed, er der fx også mulighed for at få oprettet en etableringskonto i dit pengeinstitut. Med denne kan du spare op til opstart af virksomhed. En af fordelene ved dette er, at du kan trække indskuddene fra i skat.

Skattefradrag ved opstart af virksomhed

Virksomhedens udgifter kan trækkes fra i virksomhedens skattepligtige indkomst ud fra forskellige regler.

Ved opstart af virksomhed kan du fx få fradrag for dine udviklingsomkostninger, det kunne eksempelvis være dine markedsundersøgelser, eller udgifter til revisor hvis denne fx har udarbejdet nogle kontrakter i virksomheden. Dette altid under forudsætning, at du kan dokumentere udgifterne.

Faktisk kan du i mange tilfælde få fradrag på dine udgifter som du har haft til opstart af virksomhed, hele 6 måneder før opstart af virksomhed. Erhvervsmæssige udgifter som telefon, reklame, lejemål og løn, tæller herunder. Du kan også få fradrag for en del udgifter til varekøb og drift, men dette først når opstart af virksomhed allerede er en realitet og virksomheden er fuldt kørende.

Reglerne og mulighederne er mange, indenfor skattefradrag ved virksomhedsudgifter i forbindelse med opstart af virksomhed. Vi, som revisorer, vil altid kende disse til fulde og vil således kunne give dig mange besparelser og en bedre økonomi.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan