Privatøkonomisk rådgivning
– Har du givet dig selv tryghed
og de bedste privatøkonomiske
muligheder for fremtiden?

Privatøkonomisk rådgivning er guld værd for dig der gerne vil være tryg med din privatøkonomi; vide at der er styr på det hele og at den er optimeret i forhold til at give dig de bedste muligheder til din dagligdag og din fremtid.

Privatøkonomisk rådgivning er fundamentet til en tryg og sund privatøkonomi. I Revisorfællesskabet er vi statsautoriserede revisorer, der er specialiserede i privatøkonomisk rådgivning. Heri ligger et krav til os, at vi løbende holder os opdaterede på feltet, hvilket for dig betyder at du rådgives ud fra de aktuelle regler og lovgivning, og hvor vi er specialiserede til at kunne gennemskue hvor dine optimale muligheder ligger.

Ved en privatøkonomisk rådgivning vil vi foretage en gennemgang af din privatøkonomi fra ende til anden. Vi skaber et overblik over din privatøkonomiske situation og fremtidens muligheder for dig. En privatøkonomisk rådgivning vil ofte danne grundlag for at lave økonomiske forbedringer og ændre uøkonomisk adfærd.

Privatøkonomisk rådgivning er for alle, og vi kan hjælpe alle til en bedre økonomi. Særligt er privatøkonomisk rådgivning for personer der enten ikke har tid, overskud eller indsigt i alle de mange økonomiske forhold og regler, eller for personer der af en eller anden årsag ikke har evnen til at styre sin egen økonomi.

Privatøkonomisk rådgivning som vi udfører den, vil ligeledes søge at afhjælpe denne sidste udfordring, ved at hjælpe til større selvhjælp, hvis der er ønske om det. Gradvist øges din selvindsigt om bl.a. forbrugsmønster, din medindflydelse og dit medansvar, hvor vi står på sidelinjen i det omfang du har brug for, for at give dig den tryghed du har behov for.

 

Vi hjælper til at holde overblik og styr på dine indtægter og dine udgifter, vi lægger et budget hvor vi ser hvilke et forbrug du har råd til. Løbende kan du rådføre dig med os i en given specifik situation, om du har råd til en bestemt disposition, eller hvorledes du kan spare penge.

Privatøkonomisk rådgivnings indhold

Privatøkonomisk rådgivning vil typisk indeholde områder som:

 • Boligfinansiering
 • Budget
 • Gæld og gældssanering
 • Lån (banklån og forbrugslån)
 • Opsparing
 • Pension
 • Økonomigennemgang
 • Økonomistyring

Helt konkret vil vi gennemgå sammen med dig, om der er en god balance mellem indtægter og udgifter. Hvor meget du bruger til faste udgifter, til kost og til lommepenge. Hvor meget skal der bruges til at afbetale gæld, og hvor meget lægges til side til opsparing. Vi ser på hvorledes pengene strømmer i din privatøkonomi som det ser ud nu, og herfra tager vi så stilling til, og rådgiver dig, hvorledes dette kan optimeres så det frigiver en bedre økonomi og flere muligheder for dig.

Ovenstående liste giver et billede af hvor omfattende et område privatøkonomisk rådgivning råder over. Samtidig fornemmes en kompleksitet der kræver fagligt kundskab for at kunne yde de bedste forhold. Det kan vi tilbyde dig som statsautoriserede revisorer og professionelle privatøkonomiske rådgivere.

 

Privatøkonomisk rådgivning i forhold til gæld

Privatøkonomisk rådgivning med henblik på særlig stor gæld der kan føles svær at nedbringe tilbyder vi også. Der kan være mange grunde til at man har fået oparbejdet en særlig stor gæld, det kan være pludselige og uforudsete begivenheder som arbejdsløshed, skilsmisse eller sygdom.  Det kan også være at man har taget mange mindre lån gennem tiden, uden helt at have overblik eller styr på tilbagebetalingen af disse.

Udover den stadigt større gæld, bidrager den løbende tilskrivning af renter og gebyrer med en oftest kvælende fornemmelse, hvilket kan efterlade skyldneren med en apatisk håbløshed.  Her er det vi sætter ind og yder den meget vigtige privatøkonomiske rådgivning, og viser dig en vej ud af gælden.

Den privatøkonomiske rådgivning i forhold til gæld, vil starte med at udarbejde et overblik over den givne økonomiske situation. Dette gøres i et samarbejde med dig, hvor vi laver en gennemgang af din privatøkonomi. Alle dine privatøkonomiske forhold vil blive lagt sammen og taget med i den samlede vurdering af hvad din evne er, til at tilbagebetale den gæld der er oparbejdet. Med disse data, sammenholdt med vores faglige viden, udarbejder vi således den privatøkonomiske rådgivning til dig.

Typisk rådgiver vi efter en økonomisk ramme af tre mulige handleplaner: Gældssanering, afviklingsplan af den givne gæld, samt en forhandling med diverse kreditorer om rentefrie perioder eller akkord nedslag.


Uvildig privatøkonomisk rådgivning sikrer dig de bedste kår

I en privatøkonomisk rådgivningssag vil det som regel være afgørende at man kan have tillid til rådgiveren. Ved at vælge os som din privatøkonomiske rådgiver vælger du automatisk denne tillid med.

Hvis du vil have mest muligt ud af din formue, dine investeringer, din pensionsopsparing o.lign., er det altafgørende, at du får en rådgiver, der handler ud fra det, der er bedst for dig.

Som revisor rådgiver vi ud fra et 100 % uvildigt grundlag, der kun har ét fokus – nemlig optimalt økonomisk forhold for dig.

Vi arbejder ud fra en ramme af frihed, hvor vi rådgiver din privatøkonomi ud fra at vælge de investeringsmuligheder, der giver dig den laveste omkostning, den rigtige risiko og det største afkast. Vi er ikke bundet af at skulle tjene penge på at sælge dig bestemte produkter/løsninger.

Rådgivere fra banker eller pensionsselskaber vil typisk være farvet af at de skal sikre deres egen og bankens/selskabets økonomi via din opsparing og investering. Dette kan meget vel betyde ringere privatøkonomisk rådgivning til dig, i form af risikable lån og investeringer og en betaling af meget høje gebyrer.

I vores privatøkonomiske rådgivning modtager vi ingen provision af dine økonomiske tiltag. Vi modtager kun det honorar du betaler os for vores privatøkonomiske rådgivning til dig.

Således bliver din privatøkonomiske rådgivning udmøntet i det der er bedst for dig og din økonomi.


Dét får du ud af at vælge privatøkonomisk rådgivning fra Revisorfællesskabet

 • Personlig, uvildig privatøkonomisk rådgivning om det der er bedst for dig og din økonomi
 • Fuldstændig indsigt i dine omkostninger, og hvad du har råd til
 • Gennemsigtig og målbar risiko på dine investeringer
 • Mulighed for at oplære bedre styring af egen økonomi
 • Tryghed i at du har styr på din økonomi og er på rette vej

En analyse og optimering af hele din private økonomi og investeringer kan i sig selv få dine renteudgifter, investeringsomkostninger og gebyrer ned. Når vi giver dig privatøkonomisk rådgivning kan du spare mange penge ved for eksempel at undlade at bruge en dyr investeringsforening til aktier og obligationer, når du sparer op. Vi sætter dine investeringer fornuftigt sammen eller foreslår dig at bruge nogle af markedets billigste investeringsforeninger eller billige udenlandske fonde.

Uafhængig privatøkonomisk rådgivning er ganske udbredt i andre lande som USA, England og Tyskland, og du gør et fornuftigt valg, når du beslutter dig for at få en uvildig rådgiver til at kontrollere, at du får mest muligt ud af din privatøkonomi.

Spar tid med økonomisk rådgivning privat og for virksomhedsejere

Med os sparer du tid ved at lede efter en billigere bank eller pension. Din økonomi indrettes, så du undgår høje omkostninger og er let at overskue. For privatpersoner finder vi de laveste renter og forhandler også lån for virksomhedsejere.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan