Personskat er omfattende - vi hjælper dig med at få 100% styr på din personskat

Rigtig mange dispositioner i dit liv, både af privat og arbejdsmæssig karakter, tilknytter en skat der øger mængden af dine samlede skatteforhold – tilsammen udgør de, din personskat. Vi hjælper dig med at optimere din personskat.

Personskat omfatter alle skatter der er koblet på en given skatteyder. Listen er ikke 100 % fyldestgørende, men viser hvor omfattende og mangfoldig den danske personbeskatning er.

Det er bl.a. følgende:

 • Skat af a-indkomst
 • Skat af personlig virksomhed.
 • Skat af renteindtægter og anden kapitalindkomst.
 • Skat af aktier.
 • Skat ved salg af fast ejendom
 • Skat ved salg af egen virksomhed.
 • Skat af arbejde i udlandet
 • Skat af investeringsforeninger
 • Skat af fast ejendom herunder ejendomsværdiskat.

Personskat omfatter også fradrag der er koblet på en given skatteyder. Det er bl.a. følgende:

 • Fradrag for indskud på pensionsordninger i personlig indkomst
 • Fradrag for indskud på kapitalpension
 • Fradrag i skatten for renteudgifter
 • Fradrag i skatten for faglige kontingenter
 • Fradrag i skatten for bidrag til A-kasse
 • Fradrag ved separation og skilsmisse for bidrag til børn

Personskat: Den anden betydning

Personskat har også en anden betydning. Personskat kan tillige forstås som den personskat en arbejdsgiver administrerer for de ansatte i virksomheden.

Herunder kunne være følgende forhold:

 • Hvilke personalegoder yder arbejdsgiveren de ansatte
 • Hvordan beskattes de forskellige personalegoder
 • Trækker arbejdsgiveren korrekt A-skat
 • Kan det betale sig for arbejdsgiveren at yde de ansatte et bestemt personalegode
 • Kan det betale sig for de ansatte at modtage et bestemt personalegode
 • Skal firmabilen leases eller købes kontant
 • Hvor stor må den skattefri julegave være i år?
 • Må arbejdsgiveren give de ansatte en fødselsdagsgave
 • Hvad kan med skattemæssig fordel udbetales til de ansatte, når arbejdsgiveren har 25 års jubilæum eller et jubilæum der er deleligt med 25
 •  Hvad kan med skattemæssig fordel udbetales til den ansatte, når den pågældende har jubilæum: 25 års, 35 års eller et jubilæum efter 35 år der er deleligt med 5
 • Hvordan behandles grænsegængere
 • Kan en medarbejder skattemæssigt succedere i arbejdsgiverens virksomhed

Mulighederne er mange, og mange af problemområderne er årligt tilbagevendende. Meget aktuel rådgivning ydes med udsendelse af Revisorposten 4 gange årligt. Revisorposten behandler alle de aktuelle områder og emner der både kan være af skattemæssig, økonomisk eller regnskabsmæssig karakter.

Du har også mulighed for at kontakte os, hvis du har brug for hjælp. Klik her til højre i et af felterne.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan