Perioderegnskab – Få hjælp med at få struktureret et perioderegnskab, så det kan anvendes som beslutningsgrundlag

Perioderegnskabet er sammen med budgettet et vigtigt styringsredskab i sikring af likvide reserver i den veldrevne virksomhed. Vi bistår med aflæggelse og rapportering.

Bogholderiet er udgangspunktet for perioderegnskabet, men ofte vil der være nødvendigt med tilpasninger for at perioderegnskabet er retvisende for periodens aktiviteter. Som eksperter kan vi hjælpe dig med at etablere rutiner til at sikre at perioderegnskabet bliver anvendeligt. Få hjælp med at få struktureret udarbejdelsen af de løbende perioderegnskaber, så de er anvendelige som beslutningsgrundlag.

Perioderegnskabet udviser en virksomheds rentabilitet over en given periode og er dermed et vigtigt beslutningsgrundlag for ledelsen af virksomheden. For at sikre en nøjagtig måling er det vigtigt med præcise skæringsmetoder ved såvel start som slutning af perioden. Det er derfor vigtigt med etablering af en periodiseringspraksis til sikring af korrekte perioderegnskaber.

Der er dog også særlige tilfælde hvor det er lovgivningen der stiller krav om udarbejdelse af et perioderegnskab, hvorfor det er vigtigt med en fast praksis for udarbejdelsen heraf.

Ved udlodning af ekstraordinære udbytter fra selskaber, kan der være krav om udarbejdelse af perioderegnskaber som ledelsen beslutningsgrundlag for udlodningen. Disse regnskaber skal dokumentere at ledelsen har taget tilstrækkeligt økonomisk hensyn ved udlodningen, da denne ellers kan ifalde ansvar.

Ved ind- og udtræden af sambeskatning er der krav om udarbejdelse af perioderegnskab, som grundlag for fordelingen af den skattepligtige indkomst i perioden før og efter sambeskatningen.

Perioderegnskabets indhold

Med undtagelse af de perioderegnskaber som lovgivningen stiller krav om, er der ikke formelle krav til indholdet af et perioderegnskab. Kravene skal defineres af brugerne herunder ledelsen, af perioderegnskabet, da det ofte er grundlag for vigtige beslutninger.

Brug os som sparring til at sikre at de løbende perioderegnskaber bliver optimale som beslutningsgrundlag.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan