Økonomistyring: Udnytter du alle dine muligheder med økonomistyring optimalt?

Økonomistyring er det overordnede begreb for styring af virksomhedens økonomi. God økonomistyring er vigtig for at kunne optimere dine økonomiske muligheder og træffe de rigtige beslutninger når du påtænker nye dispositioner. Vi giver vores kunder store besparelser og øget indtjening – Understøtter din økonomistyring din virksomhed optimalt?

 

Økonomistyring har til formål at sikre, at virksomheden når sine langsigtede strategiske mål, at virksomheden når de mellemlange mål og at der på kort sigt er styr på økonomien. Økonomistyring skal give overblik for ledelsen så det bliver, nemmer at fremme effektiviteten og opnå målene for virksomheden.

Økonomistyring, formål og forudsætninger


God økonomistyring handler kort set om at opnå mulig værdi med færrest mulige ressourcer. Oftest bruger mange virksomheder økonomistyring inden for de overordnede rammer og mål med at optimerer virksomheds effektivitet, og efterfølgende at dokumentere de økonomiske resultater heraf. Talemåden ”rettidig omhu” er meget dækkende når man taler om økonomistyring dette er nødvendige for at nå virksomhedens strategiske, taktiske og operationelle mål.

Økonomistyring forudsætter, at følgende delområder fungerer optimalt:

  • Bogholderi
  • Budget
  • Controlling

 

Økonomistyring for mindre virksomheder kan etableres med simple midler i form af et regneark og et bogholderisystem. Vi kan for mindre virksomheder tilbyde opbygning af en effektivøkonomistyring for en meget attraktiv pris, og vi kan gennemføre det, så det virker indenfor 14 dage.

Økonomistyring: De 3 grundlæggende funktioner

Økonomistyring indeholder oftest tre grundlæggende funktioner: Behovsanalyse, produktion af relevante informationer og opfølgning af resultater.

Behovsanalyse og økonomistyring
Vi starter oftest økonomistyring med en behovsanalyse som skal afklaring af hvad der er relevant og hvor det aktuelle behov er størst. Her er der er tale om visse basale økonomistyringsopgaver bl.a. skal etableres et styringsgrundlag og en registreringsramme, som gør det muligt at sammenligne indsatsen med resultaterne.

Uden den relevante registrering af forbruget af ressource og produktionsresultaterne vil målrettet styring og ledelse være umulig. Vi anser det som vigtig ikke at overdimensionere de interne styringssystemer og styringsprocesser, fordi der ofte er meget høje omkostninger forbundet med dette. Økonomistyring skal optimeres så den implementeres på det nødvendige og et tilstrækkeligt niveau.

Produktion af økonomi-information og økonomistyring 
Udvikling af forretningsgange og opbygning af ledelsesrapporter er afgørende for hvordan økonomistyring kommer til at bedrage mest hensigtsmæssigt. I forbindelse med økonomistyring skal der indsamles data (information) og efterfølgende skal informationsbehandling gennemføres, så processen bliver effektiv og data bliver korrekt og på et tilstrækkeligt præcist niveau.

Økonomistyring sættes i system gennem en systematisk rapportering til ledelsen og evt. også på de forskellige niveauer i organisationen modtager så alle modtager den økonomiinformation, der er relevant og tilstrækkelig for deres individuelle styringsbehov. Rapporterne indeholder oftest information om budgetafvigelser, produktivitet og effektivitet, som kan understøtte ledelsens fremadrettede beslutninger. Relevant ledelsesinformation her oplyser vi ikke blot om tilstande og tendenser, men bidrager også til at illustrere evt. økonomiske muligheder.

Resultatopfølgning
og økonomistyring 
Den løbende rapportering og opfølgning på de økonomiske resultater samt efterfølgende ledelsesmæssige indgriben, når det kræves, er en forudsætning for, at økonomi-informationen bidrager til en god økonomiskstyring. Oftest sigter opfølgningen på at optimere anvendelsen af ressource, så delmål og de strategiske og taktiske målsætninger opfyldes gennem en drifteffektiv virksomhed.

Her har vi forklaret den generel brug af økonomistyring, men vi skræddersys selvfølgelig økonomistyring præcis til netop dine behov og ønsker.

En revisor skal i dag have dyb indsigt i følgevirkningerne af de fleste dispositioner som bliver foretager for at kunne rådgive bedst muligt for at du kan opnå en økonomisk gevinst. Som godkendt statsautoriseret revisor kan vi hjælpe dig med alle facetter af økonomistyring og give dig kyndig vejledning og rådgivning, så du får den bedste økonomi ud fra din økonomistyring.

Din revisor er den væsentligste bindeled til al form for økonomisk rapportering mellem det offentlige og din virksomhed (og dig personligt). Derfor er det også vigtig at inddrage din revisor i din fra din økonomistyring.

En revisor er ikke altid et kvalitetsstempel som sikre dig den rette økonomiske rådgivning. En skal vælge en revisor som besidder den nødvendige erfaring til at kunne rådgive om økonomistyring og økonomisk rapportering samt have den fornødne indsigt til rådgivning ledelsen om de økonomiske muligheder som forelægger.

Reglerne indenfor skat, regnskab og bogføring ændrer sig hele tiden det kræver et løbende opdateret og indgående kendskab, som det kan være svært og tidskrævende for menig mand at navigere rundt i. For at du kan sidde med de bedste kort på hånden, vil vi råde dig til altid at spørge os, når du har en given disposition, inden dispositionen uigenkaldeligt gennemføres. Det kan betyde store tab for dig hvis du ikke kender alle mulighederne.


Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening
Vi er som statsautoriseret revisorer autoriseret til at afgive erklæringer vedr. økonomisk rapportering mellem det offentlige og virksomheden samt mellem virksomheder. Ligeledes er vi forsikret hvilket giver dig den størst mulig sikkerhed.

Som statsautoriseret revisorer er det et obligatorisk krav at vi efteruddannelse løbende for at holde os ajour med den nyeste viden fx om økonomistyring ligeledes deltager vi også i den offentlige kvalitetssikring.

Som revisorer arbejder sammen både nationalt og internationalt. Flere af os er desuden som revisor med i Kreston Danmark som har ca. 500 medlemmer og i Kreston International, som har ca. 20.000 medarbejdere dette medlemskab kræver også at vi tager visse kurser hvert år. Dette er også et ekstra kvalitetsstempel for dig.

Har din virksomhed fuldstændig styr på økonomistyring? Er den nuværende økonomirapportering optimal? Er du 100 % sikker på, at I udnytter alle de økonomiske muligheder som sikre det bedst mulige resultat? Mange økonomiske problemer kan forhindres med god økonomistyring, der er en af vores grundydelser som statsautoriseret revisorer.

Vi sætter en ære i at vide alt om dine økonomiske muligheder, så er du i tvivl om en regel er gældende eller ej, så spørg os. Vi ved det, eller kan få bekræftet om der kommer en ny lov og/ eller praksis. Vi sætter en dyd i at optimere økonomien for vores kunder bl.a. gennem god økonomistyring, så de opnår størst mulig udbytte – og at vi derved kan bidrage aktiv til at øge din indtjening. Kontakt os og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi kan belyse nogle af dine muligheder med økonomistyring.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan