Økonomisk rådgivning af høj kvalitet giver dig maksimale økonomiske muligheder

Økonomisk rådgivning er for alle der gerne vil optimere deres økonomi, så den vedvarende er i sund udvikling. Vore revisorer kan hjælpe dig med økonomisk rådgivning på en måde som du ikke selv kan. Vi kender systemet til bunds med dets regler, krav og muligheder.
Udnytter du alle dine økonomiske muligheder optimalt? Vi tilbyder dig den hjælp, i form af økonomisk rådgivning, du har brug for, for at have den optimale økonomi i din virksomhed samt i privat regi.

Hvad indbefatter økonomisk rådgivning?

Økonomisk rådgivning omfatter et meget bredt rådgivningsområde, omfattende alle økonomiske forhold, og varetages af revisorer og banker. Økonomisk rådgivning ydes både til din virksomhed og til dig som privatperson, i alle livets mangfoldige økonomiske situationer.
I vores dagligdag som i det større billede, er der et hav af valg og beslutninger vi skal tage af økonomisk karakter, og det er langt fra altid, at man som menig mand kan vide, hvad der er det bedste at gøre, alene af den årsag, at man ikke kender til alle de muligheder der foreligger.

Den økonomiske rådgivning vil også være en direkte hjælp til at få styr på at overholde de krav der stilles. Mange økonomiske forhold kan optimeres yderligere til din økonomiske fordel, ved et indgående kendskab til systemets mange kringlede veje. En kyndig økonomisk rådgivning fra en professionel kan belyse denne vej.

Hvilken økonomisk rådgivning kan en revisor give dig?

Revisors økonomiske rådgivning retter sig mod virksomheder såvel som privatpersoner og omfatter alle forhold i virksomhedernes og privatpersonernes økonomiske aktivitet.

Revisors mest almindelige rådgivningsområder vil være:

  • Regnskab
  • Bogholderi
  • Skat
  • Finansiering
  • Køb og salg af virksomhed og fast ejendom

Til din fordel er revisor, habil i sin økonomiske rådgivning i henhold til revisorlovgivningen, og sælger ikke egne finansielle produkter.

For dig betyder det at vi ikke har nogle færdigsyede produkter, faste pakkeløsninger eller på anden måde, på forhånd færdige løsninger vi skal sælge dig, om det er til din fordel eller ej, i vores økonomiske rådgivning.

Vi vil der imod til enhver tid, tage udgangspunkt i dig og din unikke situation, og så her fra sammenstrikke en løsning, i samarbejde med dig, som passer præcis til din situation, og hvad der vil optimere den økonomisk.

Vi har kun én interesse og det er at hjælpe dig, og rådgive dig til dit absolut bedste. Heri sætter vi vores ære i vores økonomiske rådgivning. På denne måde kan det betale sig at købe vores økonomiske rådgivning, da vi aktivt kan bidrage til at optimere økonomien for dig, så du opnår størst muligt udbytte og får øget din indtjening.

Hvis du kontakter os, kan vi tage et uforpligtende møde, hvor vi kan belyse og rådgive dig, i nogle af dine økonomiske muligheder.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan