Momsregnskabet – Reglerne er komplekse og er konstant under forandring. Mange snyder sig selv, gør du?

Momsregnskab – Ikke alle indtægter og udgifter er momspligtige, nogle er helt fritaget og andre er begrænset. Momsloven er kompleks og det ledelsens ansvar at momsregnskabet er korrekt. Overtrædelse straffes. Få hjælp med dit momsregnskab så loven overholdes, men også så du ikke snyder dig selv. Skal vi hjælpe dig?

Hvis din virksomhed har momspligtige aktiviteter, er momsregnskabet grundlaget for dine momsforpligtelser.

Momsregnskabet er ofte en integreret del af virksomhedsbogholderiet. I forbindelse med opsætning af kontoplanen defineres momspligten og fradragsretten for de enkelte aktiviteter som registreres. Hvis ikke at dette gøres korrekt fra starten af, og i øvrigt løbende evalueres i takt med regelændringer, vil momsregnskaberne blive fejlfyldte, med den risiko at virksomheden enten snyder sig selv eller at ledelsen har en risiko for at i falde straf grundet for lidt afregnet moms.

Momsloven er ganske kompleks og der stilles store krav til virksomhedernes registreringer af transaktioner. I det omfang at der er transaktioner eller ydelser over landegrænser øges kompleksiteten.

Skal vi som specialister hjælpe dig med en gennemgang af din virksomheds momsregnskab?

Klik til højre i boksene så kontakter vi dig!

Momsregnskabets indhold


Som udgangspunkt indeholder momsregnskabet følgende:

  • Salgsmoms (udgående afgift)
  • Købsmoms (indgående afgift)
  • Moms af varekøb i udlandet
  • Moms af ydelseskøb i udlandet, med omvendt betalingspligt
  • EU erhvervelser af varer
  • Ydelseskøb i EU med omvendt betalingspligt
  • EU leverancer af varer
  • EU leverancer af ydelser med omvendt betalingspligt
  • El- afgift
  • Øvrige afgifter (Olie, flaske, gas, kul, vand og CO2)

 

Momsregnskab: Udgående afgift


Udgående afgift eller salgsmoms, er den moms som virksomheden opkræver på sit salg af varer eller ydelser hos virksomhedens kunder. Den udgående afgift skal afregnes i takt med at der faktureres og ikke i takt med at der betales. Hvis en virksomhed som skal aflægge momsregnskab kvartalsvis fakturerer i slutningen af et kvartal skal momsen på faktureringen indberettes og afregnes uafhængigt af, hvornår kunden vælger at betale.

Momsregnskab: Indgående afgift


Indgående afgift, eller købsmoms, er den moms som virksomheden opkræves af sine leverandører for varer og ydelser. Lige som med den udgående afgift skal den afregnes uafhængigt af betalingstidspunktet, men alene på baggrund af opkrævningstidspunktet (faktureringstidspunktet).

Momsregnskab: Momsperioder


Afhængigt af virksomhedens størrelse er der forskel i perioden af momsregnskaberne. Jo større virksomheden med store momspligtige aktiviteter, des oftere skal der udarbejdes momsregnskab. Typisk skal store virksomheder udarbejde momsregnskab på månedsvis, men mindre skal på kvartalsvis. Helt små virksomheder skal alene udarbejde momsregnskab halvårligt.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan