Momsregistrering – Hvem, hvad og hvordan skal der momsregistreres?

Momsregistrering er lovpligtig for virksomheder med momspligtig aktivitet. Momsregistreringen skal tilpasses din virksomheds særlige aktiviteter herunder import og export af varer og ydelser. Vi sørger for – som statsautoriserede revisorer – for korrekt og fyldestgørende momsregistrering.

Momsregistrering er et lovkrav

Det er et lovkrav for alle virksomheder, som udfører momspligtig aktivitet, at foretage momsregistrering. Dette omfatter salg af varer og tjenesteydelser i Danmark og EU.Der skal tillægges en moms på 25 % af den omsatte vare/ydelse. Momsen skal afregnes hvert kvartal til det offentlige. Det kræves at der føres et bogholderi over indeholdt moms.

Mange forhold skal nødvendigvis være i orden for at momsregistreringen forløber korrekt. Vi kan hjælpe dig med hvordan der momsregistreres optimalt i forhold til de gældende lovkrav, samt i forhold til hvad der er bedst i din specifikke situation.

Momsregistreringens overordnede forløb

Virksomhedens forretningsgang skal tilrettelægges således, at der tillægges moms på omsætning samt fratrækkes moms på omkostninger.

Den tillagte moms på omsætning, med fradrag af den fratrukne moms på omkostninger, afregnes kvartalsvist til Skat:

  • Mindre virksomheder afregner hvert halve år, 2 måneder efter halvårets afslutning.
  • Mellemstore virksomheder afregner hvert kvartal, 40 dage efter kvartalets afslutning.
  • Større virksomheder afregner hver måned, 10 dage efter månedens udgang.

Momsregistreringens konsekvenser

Momsregistrering er et lovkrav og derfor har det konsekvenser hvis momsregistreringen ikke udføres korrekt. Manglende, eller for sen indberetning af moms, pålægges med bøder fra kr. 5.000 pr. manglende afregning. Har du der imod styr på din momsregistrering, er det et synligt tegn på, at din virksomhed er i sund udvikling.

Momsregistrering kan foretages på virk.dk.

Det er her en fordel at investere i en god revisor til din momsregistrering, da revisoren er et væsentligt bindeled til al form for økonomisk rapportering mellem det offentlige og din virksomhed.

Reglerne indenfor momsregistrering med bl.a. skat, regnskab og bogføring ændrer sig hele tiden, hvilket kræver et løbende opdateret og indgående kendskab. Det er dét vi bruger 100 % af vores professionelle tid til. Derfor er det til din fordel, at have en god revisor som os, tilknyttet din virksomhed. På denne måde giver du din virksomheds økonomi de bedste forhold.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan