Investeringsrådgivning – Hvor optimalt investerer du?

Vor investeringsrådgivning er uvildig og består i vurdering af risici, omtale af alternative investeringsmuligheder og skattemæssige fordele og ulemper.

Investeringsrådgivning er væsentlig for alle, da vores økonomi farves af denne rådgivning. Vi har, som din godkendte statsautoriserede revisor, dyb indsigt i følgevirkningerne af de økonomiske dispositioner du foretager dig, og kan derfor kyndigt rådgive dig hele vejen igennem, så du får den bedste økonomi ud fra de investeringer du planlægger.

Investeringsrådgivning fra revisor vil ofte fungere som en vurdering af den investeringsrådgivning du har modtaget fra en bank eller investeringsforening. Det vedrører oftest placering af virksomhedens eller privatpersonens midler. At få kvalitetssikret denne investeringsrådgivning af 3. mand, som revisoren er, er til din økonomiske fordel.

Revisorer fungerer som uvildige i en investeringsrådgivning, da en revisor ikke har egeninteresse i at der skal investeres på en bestemt måde. Som revisor ligger vores eneste interesse i at rådgive og hjælpe dig med at øge dit økonomiske afkast af dine investeringer så meget som muligt – et afkast som revisoren ikke får del af.

Investeringsrådgivning fra revisor

Revisors rolle i en investeringsrådgivning vil altså fungere ved at være vurdering fra 3. mand af de anbefalinger du har modtaget fra anden investeringsrådgiver. Revisor vurderer her afkast, sikkerhed og tidshorisont samt gældende skatteregler for det aktiv, som der investeres i.

Revisors væsentligste rolle vil være en uafhængig vurdering af det produkt, som der tilbydes investering i. Herudover medvirker revisor oftest ved gennemførelsen af selve investeringen.

Det anbefales derfor at have en revisor med dig fra start af, og ved din side konstant når du får brug for det ved diverse investeringer, for at sikre dig at du tager de rigtige beslutninger.

Kontakt os gerne for et uforpligtigende investeringsrådgivnings-møde, hvor du kan fremstille din nuværende situation og dine eventuelle planer om investering, og høre vores rådgivning heraf. Vi glæder os til at gøre vores ypperste for dig.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan