IFRS – En kompleks regnskabslovgivning der kræver specialister som os

IFRS er for virksomheder som skal aflægge regnskab efter internationale regnskabsstandarder, det gælder primært børsnoterede og visse finansielle virksomheder. Vi har specialister i IFRS og kan hjælpe med implementering til de internationale regnskabsstandarder IFRS. Skal vi hjælpe jer?

IFRS er i dag langt mere udbredt end vi har set tidligere pga. den stigende globalisering. Da regnskabsudviklingen i Danmark gennem de seneste mange år har haft øget fokus hen mod de internationale regnskabsstandarder IFRS, er der i flere tilfælde ingen, eller kun lille forskel, mellem kravene fra Årsregnskabsloven og de internationale regnskabsstandarder IFRS. Der er dog visse regnskabsområder hvor der stadig er betydelige forskelle, som kræver specialister, for at sikre at de rette regnskabsdata genereres, til overholdelse af lovgivningen. Udover dette er lovgivningen omkring IFRS kompleks og under vedvarende forandring.

I revisorfællesskabet har vi specialister som er særligt uddannet inden for de internationale regnskabsstandarder, IFRS, og som har betydelig erfaring med betjening af de helt store internationale og børsnoterede virksomheder. Vore specialister bliver løbende efteruddannet, så vi er sikre på at yde vores kunder det optimale i forhold til lovgivningen og deres specifikke situation.

Med os er du i sikre hænder.

Implementering af IFRS

Virksomheder som planlægger en børsnotering bør i god tid overgå til de internationale regnskabsstandarder IFRS. Ved IFRS er standard nr. 1, at redegøre for kravene ved førstegangsanvendelse af IFRS.

Implementering af nye regnskabsstandarder kan være et betydeligt indgreb i en virksomheds økonomiske registrerings- og måle-rutiner og skal derfor planlægges i god tid. Det vil ofte kræve involvering af store dele af virksomhedens organisation. Det er derfor vigtigt at rådgive sig med specialister allerede i planlægningsfasen af transformation til de internationale regnskabsstandarder IFRS.

IFRS i sammenhæng med andre standarder

IFRS standarderne støttes af andre standarder. Herunder er IAS (International Accounting Standards), IFRIC (International Financial Reporting Standards Interpretations) og SIC (interpretations of the international accounting standards).

Dette er en fordel for dig der gerne vil gå internationale veje, og i det hele taget gerne vil samarbejde tæt med andre virksomheder der følger disse andre standarder. Således er det en fordel for dig på mange måder at få implementeret de internationale regnskabsstandarder IFRS.

Beslutter du at IFRS skal følge din fremtidige vej, er du godt og nemt på vej, ved at henvende dig til os. Kontakt os gerne for et uforpligtende møde.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan