Generationsskifte – Opnå optimal effekt ved et generationsskifte

I tæt samarbejde med generationsskiftets parter, arbejder vi os igennem processen med det mål at sikre et succesfuldt generationsskifte. I forbindelse med et generationsskifte er der regler og krav som løbende bliver ændret, hvilket kræver rådgivning fra kompetente fagfolk. Vi holder os konstant opdateret med reglerne for generationsskifte, og kan hjælpe dig hele vejen igennem, ved at sørge for at der er styr på alt.

Som revisorer ved et generationsskifte, lægger vi en ære i at basere vores rådgivning dels på vores fagligt høje niveau, samt ved at have indgående kendskab til alle parter i generationsskiftet.

Vi har som revisorer, til enhver tid, styr på alle de aktuelle regler og krav i lovgivningen, som du kan drage nytte af ved at bruge os som rådgivere. Der findes fx et særligt skattemæssigt regelsæt, som muliggør generationsskiftet uden avancebeskatning ved overdragelse.

Styring af generationsskiftet foregår således samtidigt, i et tæt løbende samarbejde med såvel den afstående generation som den nye generation.

På denne måde er rådgivningen omkring dit generationsskifte tilpasset din unikke situation, og samtidigt er du sikret optimal effekt ud fra lovgivningen.

Generationsskiftets indhold
Generationsskifte vedrører overgang af virksomhed, og øvrig privat formue, til:

  • næste generation
  • medarbejdere
  • eller fremtidig ledelse

 

Generationsskiftets problemstillinger er primært lokaliseret omkring skat og finansiering.

Det er områder der er komplekse med mange regler, krav og muligheder, derfor vil det altid være en god idé at rådføre sig med en revisor der kender systemet.

Generationsskiftets tilknyttede revisor, har den rolle både at planlægge og udføre generationsskiftet.

Planlægningen fører til en samlet plan for generationsskiftet, herunder skattemæssige og finansieringsmæssige konsekvenser, samt en samlet plan for gennemførelsen af generationsskiftet.

Gennemførelse af generationsskiftet omfatter udarbejdelse af overdragelsesdokumenter i samarbejde med en advokat, samt styring af planlægningens enkelte punkter.

Vi vil gennemgå det hele med dig, på en måde så du føler dig med hele vejen igennem.

Rådgivningen fra os som din revisor, vil tilsikre dig en samlet afstemt løsning, hvor der er overblik over samtlige konsekvenser.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan