Foreningsregnskabet: Udarbejdes dit foreningsregnskabet af forenings-entusiaster eller professionelle regnskabs-entusiaster?

Et foreningsregnskab skal følge regnskabsbestemmelser i vedtægter og anden lovgivning som foreningen falder ind under. Vi hjælper bestyrelsen med at opfylde dem.

Drivkraften for meget foreningsarbejde er ofte stor entusiasme, og nødvendigvis ikke kompetencer i de regler og love som omgiver en juridisk enhed som en forening, og som danner rammen omkring et foreningsregnskab. Det er derfor vigtigt, at de som tildeles ansvaret for de økonomiske midler i foreningen, også får den nødvendige støtte i at overholde de gældende regler og love, men også i at få struktureret deres kassererhverv på en fornuftigt og hensigtsmæssig måde. Vi er specialister i rådgivning herom og kan hjælpe jer til at få tingene på plads.

Særlige regler for foreningsregnskabet

Alle erhvervsdrivende foreninger skal aflægge årsregnskabet efter reglerne i Årsregnskabsloven. Reglerne i årsregnskabsloven er komplekse, dog er reglerne for mindre virksomheder og mindre erhversdrivende foreninger forenklede. Reglerne ændres dog ofte og det kræver ekspertise at sikre sig at reglerne overholdes. Vi er statsautoriserede revisorer, hvilket betyder at vi løbende holder os opdaterede på foreningsregnskabsområdet.

Grundlaget for foreningsregnskabet er bogføringen. Bogføringen skal tilrettelægges og dokumenteres efter reglerne i Bogføringsloven.

Afhængig af foreningens aktiviteter, kan foreningen være momspligtig eller på anden måde afgiftspligtig, hvilket skal udmønte sig i foreningsregnskabet. Det kan være en god idé at drøfte dette med en specialist, som os.

Foreninger som modtager offentlige tilskud og midler kan være underlagt særlige krav til deres foreningsregnskab, herunder revision.

Overtrædelse af regler for foreninger kan være betydelige, og ledelsen af foreningen vil kunne blive gjort ansvarlige, hvis foreningsregnskabet ikke er i orden. Det er derfor vigtigt at få den nødvendige rådgivning herom.

Tag et uforpligtende møde med os, hvor vi tilstræber at hjælpe jer med at få etableret nogle fornuftige forretningsgange, således at I kan få aflagt et retvisende foreningsregnskab.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan