Forening – Har I styr på de regler jeres forening har ansvar for?

Foreninger der har aktiver på mere end kr. 250.000 er lovregulerrede. Foreninger har pligt til at alliere sig med en revisor til at revidere foreningsregnskabet. Som statsautoriserede revisorer kan vi tilbyde den mest optimale hjælp til foreninger. Heri ligger nemlig at vi løbende har pligt til at holde os opdaterede i forhold til de krav og regler der er på foreningsområdet, og som jævnligt ændres.

Foreningens ledelse, typisk bestyrelsen, har i henhold til fondsloven, der også omhandler foreninger, ansvaret for at foreningens regnskab og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde.

Foreningens revisor har herfra, et ansvar for, at kontrollere om regnskabet er rigtigt, og om foreningen overholder foreningens vedtægter, love og regler.

Konkret er der fx tale om, at revisor tjekker om foreningens medlemslister er korrekte. Medlemslister som bruges til at opkræve kontingent og andre ydelser. Ligeledes tjekker revisor, at der foreligger dokumentation for medlemsindbetalingerne.

Når vi som revisorer har revideret jeres forenings regnskab, påføres det, som en konklusion på det af Revisorfællesskabet udførte arbejde, en påtegning eller erklæring . Skal foreningsregnskabet revideres, afgives en erklæring med sikkerhed. Eventuelle anmærkninger fremgår af påtegningen. Væsentlige forhold i foreningens regnskab der ikke er i orden ift. lovgivningen, eller ved foreningens forvaltning af midlerne, vil revisor omgående meddele foreningens ledelse, så foreningen straks kan rette op på forholdene. Revisors påtegning vil fremgå af årsregnskabet og derved meddele alle modtagegere og brugere af årsregnskabet, at foreningens årsregnskab forhåbentligt er godkendt uden forbehold, eller i modsat fald hvilke problemer der er omkring det aflagte årsregnskab.

Således fungerer revisor som kvalitetssikrer af, at foreningens forhold lovmæssigt er i orden. Revisor har heri en pligt til at underrette om lovovertrædelser. Desuden skal man være klar over, at foreninger, der har aktiver for mere end kr. 3.000.000 altid skal revideres af registreret eller statsautoriseret revisor.

Med valget af Revisorfælleskabet er I trygge hænder, hvorved foreningen undgår unødvendige og kostbare regnskabsmæssige problemer. Derfor kontakt Revisorfællesskabet når i går med overvejelser om at etablere en forening. Revisorfællesskabet er gode at have med fra Jeres forenings opstart.

 

Foreningens ansvarsområder

Det vigtigste for foreningens ledelse er i sammarbejde med revisor at etablere en forretningsgang og rutiner der sikrer at årsregnskabet normalt vil kunne påføres en blank revisionspåtegning af revisor, herunder at udvirke en årsberetning om frorningens virke

Grundlæggende handler ansvaret om at drive foreningsarbejdet efter lovgivningens rammer, hvilket vi tilbyder, at I kan samarbejde med Revisorfællesskabet om, og derfor bruge revisor som rådgiver til.

Din revisor er foreningens tillidsrepræsentant over for omverdenen

Din revisor er det væsentligste bindeled til al form for økonomisk rapportering mellem det offentlige og din forening.

Et godt og tæt samarbejde med jeres revisor, vil give din forening de rette vilkår for fremtidig berettigelse og sund udvikling.

Valg af revisor er en tillidssag, som vi tager alvorligt. I Revisorfællesskabet har vi opbygget en kultur og væremåde over for vores foreningskunder, og vi sætter dyb respekt og ære for vores foreningers virke. Vi bestræber os derfor for, at yde en service der er så ypperlig som mulig. Hvilket efterlader vores kunder med de bedste vilkår for fremtiden.

 

 

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan