Feriefonde – Har din feriefond de fondsretlige forhold i orden?

Feriefonde kan gavne af at have et tæt og godt samarbejde med deres revisor. Et komplekst sæt af fondsretlige forhold og regler kontrolleres af revisor, hvor et godt samarbejde kan afhjælpe mange unødvendige ekstra ressourcer eller omkostninger, og spotte din feriefonds muligheder. Vi giver vores kunder store besparelser og herved øget indtjening – Har du den rigtige revisor?

Feriefondens midler opstår af forældede og uhævede feriepenge, der overføres til den hertil oprettede feriefond, og feriefonden indbetaler herefter statens andel. Feriefondens bestyrelse skal udarbejde en årsrapport med et driftsbudget, som er underlagt et bestemt sæt regler. Efterfølgende skal feriefondens årsrapport revideres af en revisor, meget gerne en statsautoriseret som Revisorfællesskabet tilbyder. Revideringen fra revisors side udarbejdes efter bestemte regler, herunder udfyldes en såkaldt revisortjekliste. Revisoren skal tilbydes adgang til eventuelle undersøgelser, og skal have de, ifølge revisoren nødvendige, oplysninger og bistand. Det kan bl.a. betyde gennemgange af forretningsgange eller mere overordnede vurderinger af forholdene.

Revisor tjekker feriefonden på mange områder. Der kontrolleres for, om der overordnet er styr på forholdene i feriefonden. Eksempelvis om feriefondens årsrapport indeholder væsentlige fejl og mangler. Om feriefondens bogføringssystem og registreringsgrundlag er pålideligt. Revisor kontrollerer om feriefondens indtægts- og omkostningsposter er behørigt dokumenteret samt registreret på de rigtige konti. Er altså inde over feriefondens aktiver og gæld, og hvorledes pengeflowet bevæger sig i feriefonden.

Anvender feriefonden IT, skal revisor kontrollere, om der er tilstrækkelig sikker backup af feriefondens data og programmer. Desuden skal revisor også erhverve sig informationer om det anvendte brugersystem, dets kontroller, pålidelighed mv.

I det hele taget undersøges om feriefonden opfylder grundlæggende fondsretlige regler, og det hele ser sundt og fornuftigt ud. Der kontrolleres således tillige om forhold, hvor revisor ved sidste års revisionsprotokol har haft kritiske bemærkninger til, om de efterfølgende er blevet behandlet og omtalt i revisionsprotokollen. Og der kontrolleres om feriefonden udviser passende kapitalgrundlag og beholdning af midler.

Dette er blot udpluk af hvad revisor kontrollerer feriefonde for.

 

Feriefondens vigtige datoer i forhold til årsrapporten

30. juni efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen i feriefonden sende den underskrevne og reviderede årsrapport til Pensionsstyrelsen. Bestyrelse skal vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.

15. november efter ferieårets udløb, er skæringsdato for seneste overførsel af de uhævede feriepenge fra virksomheden mv. for et ferieår.

10. december efter ferieårets udløb skal statskassens andel være indbetalt til Beskæftigelsesministeriet.

Feriefondens tætte samarbejde med revisor

Feriefonden og revisor vil gennemgå materialet sammen, og her vil du have mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til årsrapport. Vi er specialiserede i feriefondes regler og kan vejlede dig optimalt. Hos os er din sikker på at få opfyldt god revisionsskik.

Tilsyn med feriefonden

Tilsyn med feriefonde er oftest baseret på det arbejde revisor har udført.

Hvis revisionen eller feriefondens forhold giver anledning til bemærkninger, har revisor en selvstændig oplysningspligt. Hvis revisor anser reglerne for overtrådt, skal revisor straks meddele alle overtrædelser skriftligt til Arbejdsdirektoratet. Det er Arbejdsdirektoratets opgave at vurdere væsentligheden af givne overtrædelser og drage konsekvenserne heraf.

Arbejdsdirektoratet kan pålægge revisor pligt til at give oplysninger.

Efter god revisionsskik er det normalt et krav, at der mindst en gang årligt foretages et uanmeldt beholdningseftersyn hos feriefondens administrator.


Vi hjælper feriefonde til tryghed, store besparelser og øget indtjening

Ved at vælge os som din revisor, vælger du kvalitet. Vi er, som statsautoriseret revisorer, toptuned til at optimere økonomiske forhold, og sikre at der er styr på dem i forhold til gældende regler. Her ud over er vi forsikret, hvilket giver dig den størst mulige sikkerhed. Økonomisk og tryghedsmæssigt er det altid en fordel at rådføre dig med en revisor fra Revisorfællesskabet.

Kontakt os gerne for et uforpligtende møde først.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan