Enkeltmandsvirksomhed – Samarbejde gør dig stærkere!

Som enkeltmandsvirksomhed har du den udfordring at du personligt har ansvaret for samtlige opgaver i virksomheden. Derfor er det godt givet ud som enkeltmandsvirksomhed, når der investeres i rådgivning og udførelse af diverse opgaver fra anden side, særligt på fronter der ikke ligger indenfor dine kernekompetencer i enkeltmandsvirksomheden. Som statsautoriserede revisorer kan vi tage os af alle de opgaver du har vilje og brug for hjælp til indenfor revision – du bestemmer selv hvor meget.

At stå med det hele alene i sin enkeltmandsvirksomhed er modigt, men kan også ende med at være dumdristigt. Det behøver ikke at være dyrt at modtage hjælp, til de opgaver hvor dine kompetencer strækker mindst. Qua vores professionalisme indenfor revision kan vi sammensætte løsninger, som er skræddersyet til din enkeltmandsvirksomhed og netop giver dig de bedste kår at drive virksomhed ud fra, der hvor du måske let kan miste overblikket i junglen af krav og regler. Det kan koste dig dyrt, hvis du ikke følger reglerne til fulde, samtidig med at du måske heller ikke spotter alle dine muligheder som enkeltmandsvirksomhed. Du kan således ende med at sidde bedre i det økonomisk, ved at vælge at få rådgivning til din enkeltmandsvirksomhed.

Er du i tvivl om dét du har brug for hjælp til, er noget vi kan klare, så ring gerne eller tag et uforpligtende møde med os, det er vi altid åbne for. Hele forskellen til succes kan være at få den rigtige rådgivning på det rigtige tidspunkt. Vi giver således vores kunder store besparelser og øget indtjening.

Registrering af enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomheder skal registreres. Du skal bruge NemID eller Digital Signatur til at registrere din enkeltmandsvirksomhed. Når man har registreret enkeltmandsvirksomheden, som i øvrigt er gratis, modtager man enkeltmandsvirksomhedens CVR nr.

  • Man opretter en enkeltmandsvirksomhed på: Virk.dk
  • Der skal findes en branchekode på: branchekode.dk
  • Der skal registreres for moms, lønsumsafgift, ansatte, import og eksport, hvis man har dette.
  • Registreringsanmeldelsen hos Skat, skal være underskrevet af enkeltmandsvirksomhedens ejer og dennes CPR nr. skal ligeledes fremgå heri.
  • Har man ansatte i enkeltmandsvirksomheden, skal man registrere at man er arbejdsgiver.

Vi kan hjælpe dig hvis du har brug for det. Kontakt os og fortæl hvad du har brug for. Vi tager gerne et uforpligtende møde først.

Hvad hæfter du for i en enkeltmandsvirksomhed?

Enkeltmandsvirksomheder ejes af kun én person, således er enkeltmandsvirksomheden identisk med ejeren i alt. Enkeltmandsvirksomhedens aktiver og gæld tilhører ejeren, så ejeren i enkeltmandsvirksomheden hæfter således personligt og ubegrænset. Dette betyder at ejeren har ansvar for at alle forpligtelser i enkeltmandsvirksomheden opfyldes, og hæfter med alt hvad han/hun ejer.

Her står virksomhedens kreditorer og private kreditorer ens stillede i forhold til at kunne gøre krav på ejerens aktiver ved konkurs. Således kan ejeren i enkeltmandsvirksomheden miste både hus og bil, ja selv ægtefællens værdier kan diverse kreditorer komme efter, hvis enkeltmandsvirksomheden går konkurs. Ejeren hæfter altså personligt for hele gælden til virksomhedens kreditorer.

Er du i tvivl om noget, så ring gerne og vi vil guide dig igennem, det behøver ikke tage lang tid, men så er der styr på det, og det er gjort rigtigt fra start af.

Krav til enkeltmandsvirksomheden

Enkeltmandsvirksomheder skal følge de generelle love og regler for virksomheder. Bl.a. er der bogføringsloven og virksomhedsskatteloven. Dette er områder der er store og foranderlige og kræver en god portion tid at sætte sig ind i og få gjort korrekt. For os som revisorer der dagligt holder os professionelt opdaterede, er det dog en lettere og hurtigere sag at få styr på. Det kan spare dig for megen tid og øvrige omkostninger at henvende dig til os for hjælp til dette.

Enkeltmandsvirksomheder har ingen revisionspligt, hvilket betyder at der ingen krav er om udarbejdelse af årsrapport samt skatteregnskab. Dog kan det alligevel være en fordel for dig at få det gjort, i stigende grad med din virksomheds øgede aktivitet. Får man lavet et årsregnskab skal det følge årsregnskabsloven for en klasse A virksomhed.

I en enkeltmandsvirksomhed er der heller ikke lovkrav om startkapital.

Aldersmæssigt skal ejeren af enkeltmandsvirksomheden være minimum 18 år, have et CPR nr. og være bosiddende i Danmark.

Mht. kravet om skat for enkeltmandsvirksomheder, så skal de følge personskattereglerne. Virksomhedens overskud vil blive beskattet som personlig indkomst, og skal anføres i din selvangivelse. Man kan også vælge at få sit årsregnskab opgjort til kapitalafkastsordningen og virksomhedsordningen. Hvad der er det bedste i dit tilfælde er noget vi kan være behjælpelige med.

Hvis du som ejer i din enkeltmandsvirksomhed hyrer ansatte, kræver det lidt flere forpligtigelser i forhold til skat. Her er det du skal huske at registrere dig som arbejdsgiver på Virk.dk.

Det er ikke lovreguleret hvordan virksomheden skal drives når organisationsformen er en enkeltmandsvirksomhed. Dog regulerer erhvervsvirksomhedsloven enkeltmandsvirksomhedens navn og prokuraforhold. Vil du være på den sikre side, at du gør tingene korrekt, så kontakt os gerne for hjælp.

Enkeltmandsvirksomhedens transformation til anden virksomhedsform

Enkeltmandsvirksomheder er en god begyndelsesform, da forholdene er simple og der fx ikke skal skydes startkapital ind i virksomheden.

Øges virksomhedens aktiviteter og bliver virksomheden større og større, kan det være en fordel for dig at ændre virksomhedsformen fra enkeltmandsvirksomhed til fx et ApS. Ved en eventuel konkurs har man herved sænket risikoen betydeligt, da der i et ApS ikke længere hæftes personligt. Ved et ApS er der også andre beskatningsformer og krav.

Hvornår og om, en sådan konvertering er en fordel for dig, er noget vi kan rådgive dig i.

Vi kan hjælpe dig med at få oprettet et anpartsselskab, hvor vi ser på dine forhold og hvad der er muligt og bedst i din konkrete situation. Her kan du fx vælge mellem at lægge 80.000 kr. eller at skyde dine aktiver ind i virksomheden.

Enkeltmandsvirksomhedens brug af revisor

For at øge din virksomheds succesrate, vil det være godt at alliere sig med en revisor, som vil være det væsentligste bindeled til al form for økonomisk rapportering mellem det offentlige og din virksomhed. Reglerne for enkeltmandsvirksomheder med bogføring og regnskab ændrer sig hele tiden, som kun professionelle har det fulde overblik over.

Ræk en hånd og få tifoldigt igen!

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan