Controlling: Reagerer du i tide? Brug controlling til forebyggelse

Controlling kan enten være business controlling, som er vurdering af indtjening eller controlling, udført som en vurdering af blandt andet budgetoverholdelse. Kontakt vore revisorer, om den controlling, som din virksomhed har behov for og størst glæde af.

Mange af vores kunder vælger os til, at foretage controlling både af økonomi- og arbejdsprocesser. Udbyttet af dette arbejde er ofte meget stort. Der kan være både økonomiske og kompetencemæssige årsager til at outsource controlling funktionen til vore revisorer. For mindre virksomheder kan det være svært, at tiltrække kvalificeret arbejdskraft få timer om ugen.

Det kan derfor være en rigtig god løsning, at have en ekstern ”deltids controlling medarbejder” med stort knowhow om virksomheden. Det har vi som statsautoriserede revisorer. Det er dermed muligt for mindre virksomheder, at få kompetencer på alle niveauer på samme vis som større virksomheder har det til rådighed i deres økonomiafdeling.

Controlling opgaver

Du kan bruge controlling til alt i økonomifunktionen fra bogføring, lønudbetaling til månedsrapporteringer og bestyrelsespræsentationer. Ved controlling foretager vi ofte systematiske overvågning af virksomhedens resultater. Dette gør vi ved at sammenligne de faktiske opnåede resultater med de planlagte målsætninger og eller budgetter. Efterfølgende analyserer vi mulighederne for at øge indtjeningen ved at øge omsætningen eller minimere omkostningerne.

Vi anbefaler, at vore klienter i tillæg til den oprindeligt fastsatte plan, sætter en række delmål som kan måles separat og periodisk. På den måde kan vi altid foretage en meningsfuld controlling og vurdering af din virksomheds resultater på ethvert tænkeligt tidspunkt.

Derefter udarbejder vi ofte, baseret på den foretagne controlling, en afvigelsesrapport. Rapporten fra Controlling viser om delmålene bliver opfyldt. Derved har ledere og medarbejdere en direkte plan for at overholde de fastsatte budgetter for virksomheden, samt viden om hvor det er gået godt og hvor det er gået galt.

Opgaven med controlling går hyppigt ud på mere end blot at måle om virksomhedens mål er nået. Som en del af vor controlling udarbejder vi ofte analyser over de målte resultater og afvigelser. Ligeledes ser vi på årsager og deres indvirkning på virksomhedens resultater. Hvis det er nødvendigt, viser vi hvor behovet for handling er størst og en indsats derfor mest lønsom. Ofte afdækker vi hvilke forhindringer der kan komme i vejen for, at nå virksomhedens mål på kort og lang sigt.

Controlling kan bruges til at styre din virksomhed i en bestemt retning ved primært at påvirke adfærd og ledelse i virksomheden. Controlling støtter med de fakta og data som er nødvendige og tilstrækkelige til ledelsens løbende vurdering af virksomhedens organisations- og forretningsstrategi.

Controlling processen genererer også forudsigelser (prognoser) om den forventede forretningsgang, så potentielle afvigelser opdages i forvejen og uønsket udvikling muligvis undgås. De tre vigtigste økonomiske prognoser er formentlig:

  • Budgetteret resultatopgørelse. (Virksomhedens forventede nettoresultat delt på perioder)
  • Budgetteret balance.  (Størrelsen på aktiver, gæld og egenkapital primo og ultimo hver periode)
  • Likviditetsbudget (Pengestrømme, baseret på budgetteret resultat og målt ændring i aktiver og gæld fra primo til ultimo og derved bestemmelse af det forventede likviditetsbehov og eller
    likviditetsoverskud pr. periode.)


Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening
Vi har som statsautoriserede revisorer viden og erfaring i at foretage controlling og at gøre den værdifuld for netop din virksomhed.

Som statsautoriserede revisorer, er det et obligatorisk krav, at vi vedvarende efteruddannes. Dette sikrer, at vi altid er ajour med den nyeste viden om controlling. Dette er din og din virksomheds sikkerhed for god og værdifuld rådgivning af vore revisorer, om de muligheder der er i controlling for netop din virksomhed.

Flere af os er som statsautoriseret revisionsfirma med i Kreston Danmark i Kreston International. Dette medlemskab er vi meget stolte af. Det sikrer vor virksomhed hurtigt og sikkert kendskab til ny lovgivning, regler og praksis.

Hvis du ikke er 100 % sikker på, at netop din virksomhed udnytter alle de mangfoldige muligheder der er forbundet med effektiv og dynamisk controlling, så kontakt vore statsautoriserede revisorer og lad dem tage et uforpligtende møde med dig.

 

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan