Budget – Udnytter du alle dine muligheder optimalt via dit budget?

Budget eller også klaret budgettering foretages for at have en overordnet økonomistyring af virksomheden. Du kan udarbejde budgetter fra helt overordnet niveau og helt ned til den enkelte konto. Vi tilbyder udarbejdelse af virksomhedens budgetter i samarbejde med ledelsen med indbygget mulighed for at simulere enhver ledelsesbeslutning. Du får her mulighed for at opnår en væsentlig dybere forståelse af din egen virksomhed. Du får igennem os muligheden for at have tæt økonomisk sparringspartner. Vi giver vores kunder store besparelser og øget indtjening – Skal vi hjælpe med dit budget?

Udarbejdelse af et budget giver dig et overblik over din økonomi, og giver dig et klart billede af hvordan din økonomi hænger sammen. Et budget kan udarbejdes på forskelligt detaljeringsgrad det kommer an på hvor præcist overblikket du ønsker af økonomien.

Et budget indeholder oftest en liste over forventede indtægter og udgifter (eller omkostninger). Budgettet indgår i din økonomistyringens planlægning – hvilket oftest kaldes budgettering – idet den viser forudsætningerne omkring den økonomiske udvikling, dette sammen med dine handlingsplaner danner grundlaget for forventede økonomiske situation. Efter budgetperiodens afslutning kan regnskabet sammenholdes med budgettet gennem en foretaget budgetkontrol.

Du får med os et budget som er udarbejdet (ofte i form af et månedligt budget) præcis viden så du hurtigt får overblik over din økonomi og kan beregne dit behov fx for din kassekredit. Står du overfor store ændringer i økonomien er et budget et uundværligt værktøj til at træffe de rigtige økonomiske beslutninger.

En revisor skal i dag have dyb indsigt i følgevirkningerne af et budget som ikke følger de planlagte økonomiske målsætninger. Det vil sige at du får et budgetværktøj som hurtig vil fortælle dig om det er forsvarligt at gennemføre en ny disposition – her er det rigtig vigtig at du har en god revisor som er med til at udarbejde budgettet. Som godkendt statsautoriseret revisor kan vi hjælpe dig med alle aspekter af et budget – vi vil både før/under/efter budgetteringen komme med kyndig vejledning og rådgivning så du får den bedste økonomi ud fra din nuværende situation.

Budget og din revisor

Din revisor er den væsentligste bindeled til al form for økonomisk rapportering (inkl. budget) mellem det offentlige og din virksomhed (og dig personligt).

En revisor er ikke altid et kvalitetsstempel som sikre dig den rette økonomiske rådgivning om budgettering. Du skal vælge en revisor som besidder den nødvendige erfaring med at udarbejde et budget og som samtidig kan rådgivne dig vedr. alle former for økonomisk muligheder samt give sig sparring og rådgivning vedr. din virksomheds økonomiske funktioner.

For at du kan sidde med de bedste kort på hånden, vil vi råde dig til altid at spørge os, når du har en given disposition (inkl. budgetteringen), inden dispositionen uigenkaldeligt gennemføres. Det kan betyde store tab for dig hvis du ikke kender alle mulighederne.

Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening
Vi er som statsautoriseret revisorer autoriseret til at afgive erklæringer vedr. økonomisk rapportering mellem det offentlige og din virksomhed og mellem andre virksomheder. Ligeledes er vi forsikret hvilket giver dig den størst mulig sikkerhed

Som statsautoriseret revisorer er det et obligatorisk krav at vi efteruddannelse løbende indenfor bl.a. budgettering for at holde os ajour med den nyeste viden ligeledes deltager vi også i den offentlige kvalitetssikring.

Som revisorer arbejder sammen både nationalt og internationalt. Flere af os er desuden som revisor med i Kreston Danmark som har ca. 500 medlemmer og i Kreston International, som har ca. 20.000 medarbejdere dette medlemskab kræver også at vi tager visse kurser hvert år. Dette er også et ekstra kvalitetsstempel for dig.

Har din virksomhed fuldstændig styr på jeres budgettering? Er du 100 % sikker på, at I udnytter alle de økonomiske muligheder som sikre det bedst mulige resultat? Mange økonomiske problemer kan forhindres gennem et godt udarbejdet budget, der er af vores grundprodukter som statsautoriseret revisorer.

Vi sætter en ære i at vide alt om dine økonomiske muligheder, så er du i tvivl om en regel er gældende eller ej, så spørg os. Vi ved det, eller kan få bekræftet om der kommer en ny lov og/ eller praksis. Vi sætter en dyd i at optimere økonomien for vores kunder, så de opnår størst mulig udbytte – derved kan aktiv bidrage til at øge din indtjening. Kontakt os og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi kan belyse nogle af dine muligheder med et godt udarbejdet budget.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan