Bogholderi – Har du et bogholderi som understøtter din virksomhed optimalt?

Bogholderi skal du have, uanset om du har en lille eller en stor virksomhed. Vore revisorer finder den bedste løsning for dit finanssystem. Kontakt os og hør om mulighederne.

Bogholderiet eller finanssystemet håndterer virksomhedens forløb af økonomiske transaktioner og holder styr på virksomheden indtægter og udgifter, aktiver og passiver. Således er det finanssystemet der helst dagligt tydeliggør og fremhæver virksomhedens resultat, balance og egenkapital.

Ligeledes er økonomifunktionen en integreret og vigtig del af virksomhedens interne kontrolsystem. Det vil sige at der for virksomheden etableres metoder, regler og kontroller der vedvarende skal sikre, at finanssystemets udvisende er korrekt og samtidigt i størst muligt omfang skal forhindre besvigelser herunder forsøg på besvigelser. Det er også via bogholderiet, at der følges op på hele virksomhedens økonomiske pengestrøm gennem rapportering af virksomhedens samlede resultat, likviditet og budgetafvigelse.

Ved større virksomheder opdeles finansfunktionerne ofte.  For eksempel udpeges der typisk yderligere en hovedbogholder, økonomichef, økonomidirektør eller en controller, som har det overordnede ansvar for, at økonomifunktionen fungerer. Det betyder, at der er flere personer i bogholderiet som har hver deres ansvarsområde fx:

  • Debitorbogholderi (personer som håndterer fakturering, debitorindbetalinger, kontoudtog, debitorafstemning og rykkerprocedurer)
  • Finansbogholderi (personer som håndterer finansbilag, løn og bankafstemning – her ligger oftest det overordnede regnskabsansvar)
  • Kreditorbogholderi (personer der håndterer afstemning og betaling og de indkommende fakturaer)

Det er vigtigt, at en overordnet person i økonomifunktionen sørger for fuld integration og funktionalitet i det samlede bogholderi. Det er ligeledes vigtigt, at økonomifunktionen er sat op til rettidige opgørelser af moms, kildeskat og afgifter og ved selskaber selskabsskat. Økonomifunktionen skal yderligere sikre, at der er tilstrækkelig likviditet til, at betaling af ovennævnte skatter og afgifter kan ske uden at overskride betalingsfrister.

Når regnskabsåret er gået, er det af stor betydning for virksomheden, at årsregnskabet kan rapporteres. Årsregnskabet skal foreligge så tidligt, at eventuel revision kan afsluttes og regnskabet officielt godkendes og indrapporteres til det offentlige, inden for de tidsfrister der gør sig gældende for henholdsvis personligt drevne virksomheder, selskaber, foreninger og fonde med videre.

Det kræver sit, at holde fuldstændigt styr på virksomhedens økonomifunktion. Er fx bilagsfangsten total i dinvirksomheds bogholderi? Udnytter din virksomhed alle de økonomiske muligheder der er?

Mange økonomiske problemer kan forhindres hvis bogholderiet er håndteret optimalt. Vore revisorer kan hjælpe dig og din virksomhed med, at finde den for din virksomhed optimale økonomii- og finanssystem.

Bogholderi: Løsninger til ethvert behov

Uanset om du har en stor eller en lille virksomhed, kan vi afhjælpe dig med, og sørge for, at du kommer trygt igennem junglen af regler og love der omfatter selv den mindst virksomhed der drives.

Reglerne ændrer sig hele tiden, og det kræver et løbende opdateret og indgående kendskab til nye love, regler og praksis.

Vore revisorer sørger for, som statsautoriserede revisorer, via årlig efteruddannelse, altid at have ajourført viden om love regler og praksis.

Vore revisorer har en løsning hvad enten du i dit bogholderi har behov for føring af transaktioner og bilag hver dag, hver uge, hver anden uge, en gang om måneden eller en gang hvert kvartal?

Vi kan levere fast hjælp til helt små virksomheder med minimalt behov og til større virksomheder. Vi arbejder regelmæssigt for vore kunder med at optimere og effektivisere bogholderiet. Det kan ske ved, at automatisere indtastningsarbejdet eller ved at  konvertere traditionelt bogholderi til papirfrit uden anvendelse af de gammeldags bilagsmapper (alle bilag gemmes og deles digitalt).

Lad vore statsautoriserede revisorer komme med et bud på, hvordan de kan rationalisere din virksomheds økonomifunktion og samtidigt spare store summer for dig og din virksomhed.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan