Bogholder – Udnytter din bogholder alle dine muligheder optimalt?

En bogholder arbejdsopgave er at varetage det løbende bogholderi, månedsrapporter, årsregnskaber, indberetning af A-skat og moms samt budgettering. Reglerne ændrer sig konstant, uden den rette viden og rådgivning hos din bogholder risikerer du store og unødvendige betalinger. Vi giver vores kunder store besparelser og øget indtjening – Har du den rigtige bogholder?

En bogholder står for at opsamle data og at bogføre data så der kan udarbejdes et retvisende regnskab. Navnet bogholder kommer fra tidligere hvor man førte regnskabet i bøger (altså en som holder styr på bøgerne) – nu bruger en bogholder i langt de fleste tilfælde et økonomisystem. Selve arbejdet som bogholder indebærer ofte også forberedelse af bogføringsmaterialet som fx beregning af skat, løn og rabat- og renteberegninger etc. Ligeledes foretager bogholderen oftest opgaven med at rykke for betalinger.

Bogholder funktionen

Arbejdet som bogholder er nært beslægtet med det arbejde som udføres af en kasserer. Tit sker det at for at minimerer risikoen for ”kreativ bogføring” søger man at holde funktionerne kasserer og bogholder og adskilt (dette sker selvfølge kun i virksomheder er af en vis størrelse).

Bogholder funktionen i mindre virksomheder varetages ofte af en deltidsbogholder eller en freelance bogholder, som er tilknyttet til et revisionsfirma. Valg af bogholder stiller store krav til vurdering af kandidaten. Vi kan tilbyde assistance såvel ved ansættelse af bogholdere, som leverandør af freelance bogholderifunktionen eller samlet varetagelse af bogholderi og økonomistyring.

En bogholder sammen med din revisor skal i dag have dyb indsigt i følgevirkningerne af de fleste dispositioner du foretager hver dag. Som godkendt statsautoriseret revisor kan vi hjælpe dig hele vejen fra bogholder til økonomisk rådgivning så du får den bedste økonomi ud fra din nuværende situation.

Din revisor er den væsentligste bindeled til al form for økonomisk rapportering mellem det offentlige og din virksomhed (og dig personligt).

En revisor er ikke altid et kvalitetsstempel som sikre dig den rette økonomiske rådgivning. En skal vælge en revisor som besidder den nødvendige erfaring til rådgivning vedr. alle former for økonomisk rapportering samt til rådgivning vedr. virksomhedens økonomiske funktioner.

Reglerne indenfor skat, regnskab og bogføring ændrer sig hele tiden det kræver et løbende opdateret og indgående kendskab, som det kan være svært og tidskrævende for den ikke professionelle at navigere rundt i. For at du kan sidde med de bedste kort på hånden, vil vi råde dig til altid at spørge os, når du har en given disposition, inden dispositionen uigenkaldeligt gennemføres. Det kan betyde store tab for dig hvis du ikke kender alle mulighederne.

Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening
Vi er som statsautoriseret revisorer autoriseret til at afgive erklæringer vedr. økonomisk rapportering mellem det offentlige og virksomheden samt mellem virksomheder. Ligeledes er vi forsikret hvilket giver dig den størst mulig sikkerhed.

Som statsautoriseret revisorer er det et obligatorisk krav at vi efteruddannelse løbende for at holde os ajour med den nyeste viden ligeledes deltager vi også i den offentlige kvalitetssikring.

Som revisorer arbejder sammen både nationalt og internationalt. Flere af os er desuden som revisor med i Kreston Danmark som har ca. 500 medlemmer og i Kreston International, som har ca. 20.000 medarbejdere dette medlemskab kræver også at vi tager visse kurser hvert år. Dette er også et ekstra kvalitetsstempel for dig.

Har din virksomhed den rigtige bogholder? Er bilagsfangsten total? Er du 100 % sikker på, at I udnytter alle de økonomiske muligheder som sikre det bedst mulige resultat? Mange økonomiske problemer kan forhindres via rettidig omhu, der er en grundsten i vor politik som statsautoriseret revisorer.

Vi sætter en ære i at vide alt om dine økonomiske muligheder, så er du i tvivl om en regel er gældende eller ej, så spørg os. Vi ved det, eller kan få bekræftet om der kommer en ny lov og/ eller praksis. Vi sætter en dyd i at optimere økonomien for vores kunder, så de opnår størst mulig udbytte – derved kan aktiv bidrage til at øge din indtjening. Kontakt os og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi kan belyse nogle af dine muligheder ved også at bruge os i bogholder funktionen.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan