Bogføringsassistance – Mangler du den rigtige bogføringsassistance?

Vor bogføringsassistance giver vores kunder store besparelser og øget indtjening.  Mangler du den rigtige bogføringsassistance?

Bogføringsassistance er levering af bogføringsydelser på grundlag af virksomhedens grunddokumentation. Mange af de virksomheder, som i dag er kunder hos os, har ikke deres egen bogholderifunktion, men har valgt at outsource bogføringen til os.

Oftest er der flere årsager til, at vores kunder vælger, at benytte bogføringsassistance fra os. Mange har et ønske om primært, at have alt fokus på kerneforretningen. De ser det derfor, som en stor fordel, at benytte vores bogføringsassistance. Vi kan assistere, fra de helt små bogføringsopgaver i de mindre virksomheder til, at stå for hele bogføringsfunktionen i større virksomheder. Vore revisorer er specialister i korrekt og hurtig elektronisk bogføringsassistance.

Virksomhederne får yderligere en fordel, idet de bliver fri for at sætte sig ind i de komplicerede regler for dansk og europæisk moms, A-skat, grønne afgifter, lønsumsafgift, refusionsordninger m.m. I stedet kan de trække på vore revisorers ekspertise i bogføringsassistance og derved få mere tid til drift og optimering af virksomheden.

I vor kundeservice leverer vi alle lovbestemte oplysninger til de offentlige myndigheder og vi sørger for at indberette dem korrekt og til tiden. I og med, at vi benytter elektronisk bogføring kan vi nemt skabe din periodebalance og derved give dig et klart overblik over din virksomheds øjeblikkelige økonomiske situation.

Ønsker du selv at udføre dit eget bogholderi eller har du allerede et ældre system du ønsker at udskifte, rådgiver vore revisorer dig gerne om valg af økonomisystem og bogføringsprogram. Vore revisorer er uvildige i valg af finanssystem og har et professionelt kendskab til de finanssystemer der findes på markedet i dag. Vort mål er altid, at de daglige bogføringsrutiner hos vore kunder, kommer til at forløbe så uproblematisk og brugervenligt som muligt.

Bogføringsassistance – Vil gerne fritages fra al det administrative?

Et velfungerende bogholderi er vigtigt for at du kan få en løbende kontrol af den økonomiske udvikling i din virksomhed. Du skal tænke på, om det er lønsomt for dig, at bruge egen tid på at bogføre, eller du i stedet vil fokusere på at skabe en øget indtjening i din virksomhed, ved at outsource dit bogholderi og bruge bogføringsassistance fra os?

Kontakt os for et uforpligtende møde og lad os drøfte den bedste dækning af netop din virksomheds behov.

Vi er som statsautoriserede revisorer garant for høj kvalitet og stor kompetence. Dette sikrer dig, at bogføringen planlægges og udføres hurtigt og effektivt samtidigt med, at kravene til lovgivning og regler overholdes. Dette inkluderer selvfølgelig løbende assistance til rettidig indberetning af moms, skatter og afgifter.

Bogføringsassistance: Arbejdsområder

Har du 100 % styr på alle de mange krav der stilles til arbejdsgiverens lønbehandling?

Ved at benytte assistance fra os, får du sikkerhed for, at alle indberetninger og betalinger af SKAT, pensionsbidrag, ATP og feriepenge sker korrekt og rettidigt.

Vi har stor erfaring med bogføringsassistance, og vi sikrer, at lønadministration sker korrekt også selvom dine medarbejdere er timelønnede eller funktionæransatte, underlagt dansk socialsikring etc.

Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte netop dine behov og ønsker i forhold til bogføringsassistance, så finder vi den bedste løsning for dig.

Vi har mere end 25 års professionel erfaring med bogføringsassistance og tilbyder blandt andet følgende:

– Lønkørsel for dine medarbejdere
– Indberetning og opgørelse af moms
– Udarbejdelse af dit bogholderi pr. uge, måned eller kvartal
– Oplæg til betaling af regninger via netbank m.m.

Vor bogføringsassistance afregnes typisk efter timeforbrug, men oftest til en på forhånd aftalt pris.

Du får hos os mulighed for et tæt samarbejde med løbende udveksling af kommentarer til bogføringen.


Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening
Som statsautoriserede revisorer er vi autoriseret til at afgive påtegninger og erklæringer. Ligeledes er vi forsikret mod fejl vi påfører vore kunder i det arbejde vi udfører for vore klienter, hvilket er en sikkerhed for dig og din virksomhed.

Som statsautoriserede revisorer er det et obligatorisk krav, at vi deltager i løbende efteruddannelse og at vi derfor er ajour med den nyeste viden inden for regnskabslovgivning, skat, økonomisystemer og bogføring med videre.  Ligeledes er vi som statsautoriserede revisorer underlagt kvalitetskontrol.

Som revisorer arbejder vi sammen både nationalt og internationalt. Flere af os er desuden som revisorer med i Kreston Danmark og i Kreston International. Dette medlemskab er også et ekstra kvalitetsstempel og fordel for vor virksomhed, i det disse mange revisorkollegaer også fungerer som vores og vores kunders viden-database om regnskabsmæssige og skattemæssige forhold.

  • Har din virksomhed fuldstændig styr på bogholderiet?
  • Er bilagsfangsten total?
  • Er du 100 % sikker på, at din virksomhed udnytter alle de økonomiske muligheder som sikrer dig og din virksomhed det bedst mulige resultat?

Mange økonomiske problemer kan forhindres via rettidig omhu, der er en grundsten i vor virksomhed som statsautoriseret revisionsfirma.

Vi sætter en ære i at vide alt om præcist dine økonomiske muligheder, så er du i tvivl om en regel er gældende eller ej, så spørg os. Vi ved det, eller kan få bekræftet om der er kommet en ny lov og eller praksis på området. Vi sætter en dyd i at optimere økonomien for vores kunder, så de opnår størst mulig udbytte af vor rådgivning. Kontakt os og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi kan belyse nogle af de økonomiske muligheder der er for netop din virksomhed.

 

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan