Bogføring: Vi får 100 % styr på din bogføring

Bogføring er nøglen i virksomhedens økonomiske grundregistrering. Bogføring varetages i dag normalt gennem et integreret økonomisystem, som også omfatter en lang række af virksomhedens øvrige funktioner. Reglerne ændrer sig hele tiden, uden den rette viden om bogføring risikerer du store og unødvendige betalinger. Vi giver vores kunder store besparelser og øget indtjening – Har du den rigtige til at hjælpe med din bogføring?

Ordet bogføring er gammelt og stammer fra den tid hvor man førte regnskab i en hovedbog. Hovedbogen brugte man til altid at kunne slå op i for at få et overblik over virksomhedens balance eller resultat.

I dag foretages bogføring altid i et økonomisystem, hvor man kan udskrive rapporter over resultatet, balancen m.m. – Hvis din virksomhed kun har få posteringer, kan du også bogføre i fx Excel. Der er ikke særlige lovkrav til bogføringsprogrammerne. Men hvis du ikke anvender et standard bogføringssystem, skal der foreligge en beskrivelse af det program du anvender i din virksomhed. Vi bruger flere bogføringssystemer – mange af vores kunder bruger e-conomic som er et online standard bogføringssystem som flere brugere har uafhængig afgang til. Vi er eksperter i bogføring via e-conomic.

Bogføringen skal følge bogføringsloven – Du kan læse om bogføringsloven under retsinformation.

Bogføring er i realiteten at holde styr på, hvor meget du har til gode, hvor meget du skylder og hvad din virksomheds værdi er (varelager, inventar m.m.).

Bogføringen skal være 100 % retvisende, da den er din dokumentation for din virksomheds aktiviteter. Hvis der ikke er styr på bogføringen så den ikke er retvisende kan revisoren vælge at skrive en supplerende oplysning eller foretage et forbehold i årsregnskabet: Dette kan få betydning for dig hvis du for eksempel skal låne penge i banken, da det vil blive meget svært at få lånet.

Når du bogfører i praksis skal du anvende du debet og kredit. Denne bogføringsmetode kaldes dobbelt bogholderi. Det betyder at der for hver post, du laver, er en modpost. På denne måde sikre du, at der i bogføringen hele tiden er balance i regnskabet.

Bogføring: Arbejdsområder

Bogføring omfatter budgetstyring og økonomistyring herunder controlling, som er kontrol af de udførte registreringer. Bogføring danner grundlag for økonomisk sparring mellem virksomhed, bank og revisor. Revisor kan levere alle ydelser indenfor bogføring.

Bogføring omfatter de væsentligste områder i virksomhedens grundregistrering, som er følgende:

  •     Bogføringsassistance
  •     Bogholderi
  •     Controlling
  •     Budget
  •     Økonomisk rådgivning


En revisor skal have dyb indsigt i bogføringen af de fleste dispositioner du foretager hver dag. Kun på den måde kan du få den bedste økonomiske rådgivning når du vil foretager en ny disposition. Som godkendt statsautoriseret revisor kan vi hjælpe dig hele vejen igennem bogføring med kyndig vejledning og rådgivning så du får den bedste økonomi ud fra din nuværende situation.

Bogføring og din revisor

Din revisor er den væsentligste bindeled til al form for økonomisk rapportering mellem det offentlige og din virksomhed (og dig personligt).
En revisor er ikke altid et kvalitetsstempel som sikre dig den rette rådgivning indenfor bogføring. Du skal vælge en revisor som besidder den nødvendige erfaring til rådgivning vedr. alle former for økonomisk rapportering samt til rådgivning vedr. virksomhedens økonomiske funktioner.

Reglerne indenfor bogføring ændrer sig hele tiden det kræver et løbende opdateret og indgående kendskab, som det kan være svært og tidskrævende for menig mand at navigere rundt i. For at du kan sidde med de bedste kort på hånden, vil vi råde dig til altid at spørge os, når du har en given disposition, inden dispositionen uigenkaldeligt gennemføres. Det kan betyde store tab for dig hvis du ikke kender alle mulighederne.

Vi hjælper vores kunder til store besparelser og øget indtjening
Vi er som statsautoriseret revisorer autoriseret til at afgive erklæringer vedr. økonomisk rapportering mellem det offentlige og virksomheden samt mellem virksomheder. Ligeledes er vi forsikret hvilket giver dig den størst mulig sikkerhed.

Som statsautoriseret revisorer er det et obligatorisk krav at vi efteruddannelse løbende for at holde os ajour med den nyeste viden bogføring ligeledes deltager vi også i den offentlige kvalitetssikring.

Som revisorer arbejder sammen både nationalt og internationalt. Vi er desuden som revisor med i Kreston Danmark som har ca. 500 medlemmer og i Kreston International, som har ca. 20.000 medarbejdere dette medlemskab kræver også at vi tager visse kurser hvert år. Dette er også et ekstra kvalitetsstempel for dig.

Har din virksomhed fuldstændig styr på bogføringen? Er bilagsfangsten total? Er du 100 % sikker på, at I udnytter alle de økonomiske muligheder som sikre det bedst mulige resultat? Mange økonomiske problemer kan forhindres via rettidig omhu, der er en grundsten i vor politik som statsautoriseret revisorer.

Vi sætter en ære i at vide alt om dine økonomiske muligheder, så er du i tvivl om en regel er gældende eller ej, så spørg os. Vi ved det, eller kan få bekræftet om der kommer en ny lov og/ eller praksis. Vi sætter en dyd i at optimere økonomien for vores kunder, så de opnår størst mulig udbytte – derved kan aktiv bidrage til at øge din indtjening. Kontakt os og lad os tage et uforpligtende møde, hvor vi kan belyse nogle af dine muligheder med din bogføring.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan