Årsopgørelse – Indbetaling af ekstra skat kan komme dig til gode

Optimering ved løbende skatteindbetalinger er vigtig, for resultatet af årsopgørelsen. Forskudsopgørelse og årsopgørelse hænger sammen. Du betaler a conto skat baseret på det forskudsopgørelsen viser. Forskudsopgørelsen kan løbende ændres og tilpasses med nye oplysninger. På denne måde hjælper vi dig til store besparelser og øget indtjening.

Forskudsskatten i henhold til forskudsopgørelsen kan suppleres med frivillig indbetaling af skat.  Indbetales den frivillige indbetaling senest sidste bankdag i indkomståret, går skatten fra i slutskatten uden fradrag af renter.

Indbetales den frivillige indbetaling efter indkomstårets udløb, fragår et mindre rentefradrag i indbetalingen inden indbetalingen fragår i årets slutskat.

Efter 1/7 i året efter indkomstårets udløb, kan der ikke længere foretages frivillig indbetaling til modregning i årets slutskat.

Årsopgørelsens begreber

Årsopgørelsen akkumulerer de faktiske skattemæssige indtægter og skattemæssige udgifter.

Forskellen mellem forskudsskat og årsopgørelsens slutskat kaldes ved efterbetaling af skat restskat og hvis du skal have skat retur, overskydende skat.

Årsopgørelsens forløb – hvad skal du gøre med årsopgørelsen

Årsopgørelsen må gennemgås nøje af dig som skatteyder, med det for øje om Skat har fået meddelelse om alle relevante forhold. Du er personlig ansvarlig for, at alle oplysninger om dine skattemæssige forhold, er korrekt indeholdt i og medtaget i årsopgørelsen. Du kan altid kontakte os for hjælp til dette.

Almindelige lønmodtagere skal have gjort dette arbejde senest 1. maj i året efter indkomståret. Hvis det ikke nås kan årsopgørelsen genoptages frem til 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb.

Der skal gives begrundelse for rettelserne.

Selvstændige har frist til 1/7 i året efter indkomstårets udløb til at få indberettet selvangivelsen digitalt.

Forhold som Skat kan mangle oplysning om, fremgår på Skats hjemmeside, http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1971382&vId=0. Afsnittet hedder, ” Fradrag og indtægter, du bør tjekke i årsopgørelsen.”

Årsopgørelsens bedst mulige udfald – hvorfor vi gerne vil hjælpe

Vort mål er at restskatten ikke kommer bag på dig. Vi tilstræber derfor altid løbende at følge med i dine særskilte forhold, således, at alle skattemæssige disponeringsmuligheder kan udnyttes bedst muligt, og at en eventuel restskat får en for dig tålelig form, og kendes så tidligt, at den kan indbetales senest 1/7 i året efter indkomståret.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan