Årsregnskab er dit ansigt ud af til - fortæller du den rigtige historie?

Få hjælp med at få aflagt et retvisende årsregnskab. Hvis din virksomhed drives i selskabsform, er et årsregnskab offentlig tilgængeligt og det billede som dine kunder, leverandører, medarbejdere m.v. ser af din virksomhed. Det er vigtigt at vise det rigtige billede. Loven om årsregnskab giver forskellige muligheder, skal vi hjælpe dig med dit årsregnskab?

Årsregnskabet viser en virksomheds rentabilitet over perioder på typisk et år, samt soliditeten på årsregnskabets afslutningsdag. Årsregnskabet skal sædvanligvis udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabsloven giver dog i flere tilfælde valgmuligheder, og det er derfor vigtigt at få den rigtige rådgivning til udarbejdelsen af et årsregnskab.

Vi hjælper med regnskabsassistance og er specialister i udarbejdelse af årsregnskaber, for både selvstændige i såvel selskabsform som uden, samt for foreninger og fonde.

Årsregnskab: Indhold

Et årsregnskab, som er en del af årsrapporten, indeholder ud over en tekst-del, en resultatopgørelse, som viser virksomhedens indtægter og udgifter målt over ét år. Derudover er der en balance som viser virksomhedens aktiver og gældsforpligtelser. I tillæg til resultatopgørelsen og balancen er der noter, som typisk er uddybning af enkelte regnskabsposter i resultatopgørelsen og balancen.

Kravene til indholdet er givet i årsregnskabsloven, som hele tiden er under forandring, primært forårsaget af internationale påvirkninger. Reglerne er komplekse og vi kan som specialister hjælpe dig med at efterleve kravene.

Årsregnskab: Klasser

Arten og størrelsen af virksomheden afgør kravene til indholdet af et årsregnskab. Årsregnskabsloven dækker dog alle arter og størrelser og er opdelt i forskellige regnskabsklasser. De mindste virksomheder, herunder personligt erhvervsdrivende som ikke driver deres virksomhed i selskabsform, skal aflægge årsregnskab efter reglerne for klasse A regnskaber. Små selskaber skal aflægge efter reglerne for klasse B-regnskaber osv. De største virksomheder, herunder primært de børsnoterede, skal aflægge et årsregnskab efter reglerne for klasse D-regnskaber. Jo større virksomhed, des større og mere komplekse regler for aflæggelse af et årsregnskab.

Lad os hjælpe dig med at give det rigtige billede af din virksomheds rentabilitet og soliditet, så du står bedst muligt. Klik på en kasse i højre felt for mere hjælp.

Revisorfællesskabet - Hvem er vi?

Hvem er vi?

Med et meget stor antal specialister inden for
økonomi, regnskab, skat og afgifter, har vi en
stærk revisionskapacitet, som ikke overgås i
det grønne område …

Læs mere her om hvem vi er

Revisorfællesskabet - Hvad kan vi

Hvad kan vi?

Vores opgave er at være den væsentligste og en
engageret samarbejdspartner for vores kunder
og deres virksomheder. Vi leverer relevant
rådgivning, af høj kvalitet, til den rigtige pris. …

Læs mere her om hvad vi kan